Finančné výkazy 2015

Výročná správa za rok 2015

Stiahnite si našu výročnú správu za rok 2015

Dočasná správa za 3. štvrťrok roku 2015

Stiahnite si našu Dočasnů správu za 3. štvrťrok roku 2015.

Financial Report IFS Interim Report January - June 2015

Download our Q2 interim report for 2015.

Financial Report IFS Interim Report January - March 2015

Download our Q1 interim report for 2015.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE INVESTOROV

Chiara Lattuada

Telefón: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada