Mobility Business Software

Priemyselné odvetvia

IFS Applications pokrývajú rozsah priemyselných odvetví so zameraním na štyri hlavné procesy.

Letectvo a obrana

Aerospace and Defense

Spoločnosť IFS je popredným svetovým dodávateľom softvéru pre EAM (Správu prevádzkových prostriedkov) pre sektor letectva a obrany. Dodávame úplné spektrum softvéru pre výrobu zameranú na podnik, projekt a program výrobcom prvého, druhého a tretieho stupňa a dodávateľom, ktorí obsluhujú sektor letectva a obrany.

Letectvo a obrana

Investičné dodávky

Asset Intensive

Spoločnosti s vysokým nárokom na objem prevádzkových prostriedkov sú pre IFS také spoločnosti, ktoré sa pri svojom úspechu spoliehajú na produktivitu a spoľahlivosť vysokohodnotných a komplexných investičných dodávok. Podnikom často veľmi záleží na komponente na ochranu zdravia, životného prostredia a bezpečnosti (HES).

Investičné dodávky

Automobilový priemysel

Automotive

IFS Aplikácie majú dlhú históriu ako preferované riešenie ERP (Plánovanie podnikových zdrojov) v automobilovom priemysle. Naši zákazníci z automobilového priemyslu s potešením využívajú podporu pre celý životný cyklus – od integrácie návrhu cez riadenie dopytu, riadenie dodávateľského reťazca, kompletnú výrobu až po predajné a popredajné služby.

Automobilový priemysel

Energetika a verejné služby

Energy

Spoločnosť IFS začínala v priemyselnom odvetví jadrovej energetiky, takže nie je prekvapením, že nás dnes analytici aj trh považujú za popredných dodávateľov EAM riešení (Správa prevádzkových prostriedkov) pre verejné služby.

Energetika a verejné služby

High-tech výroba

IFS Aplikácie dodávajú softvér high-tech výroby využívaný výrobcami originálneho vybavenia (OEM), výrobnými službami v elektronike (EMS), dodávateľmi a distribútormi v priemyselnom odvetví elektroniky a polovodičov v zložitých prostrediach výroby na objednávku a zmiešanej výroby.

High-tech výroba

Priemyselná výroba

manufacturing

S tým, ako je výroba stále viac založená na projektoch, sa ERP rozvíja do naozajstného softvéru na projektové ERP. Stále viac priemyselných výrobcov sa každoročne zapája do zložitých objednávkami riadených - spôsobov výroby, ako je konštrukcia na objednávku (ETO), a zvyšuje sa ich potreba odlišiť sa na globálnom trhu. IFS Aplikácie vám pomôžu s riadením celého životného cyklu vašich výrobkov.

Priemyselná výroba

Procesná výroba

manufacturing

Pre procesnú výrobu existuje mnoho riešení ERP (Plánovanie podnikových zdrojov). Len málo z nich však berie do úvahy skutočnú zložitosť, s akou sa priemyselné odvetvie musí vyrovnávať. Dávkový procesný výrobca je obvykle výrobcom, ktorý využívá rôzne výrobné stratégie. IFS tento fakt zmiešaného spôsobu výroby zvláda elegantne a údaje bezproblémovo plynú spolu s tým, ako produkt mení svoj stav.

Procesná výroba

Maloobchod

Retail business software

IFS Maloobchod zahŕňa všetky vaše obchodné procesy do jedného riešenia založeného na komponentoch, takže nech už budete potrebovať čokoľvek, stačí vám komunikovať s jediným dodávateľom. Výsledkom sú nižšie náklady a maximálny zisk z každého predaja.

Maloobchod

Poskytovatelia služieb

ESM

Riešenie pre poskytovateľov služieb sa musí zameriavať na viditeľnosť v reálnom čase a dohľad nad aktivitami bez ohľadu na to, či je práca vykonávaná na lineárnych aktívach, na pracovisku zákazníka, v dielni alebo v priemyselnom zariadení.

Poskytovatelia služieb