Mobility Business Software

Priemyselné odvetvia

IFS Applications pokrývajú rozsah priemyselných odvetví so zameraním na štyri hlavné procesy.

Letectvo a obrana

Aerospace and Defense

Spoločnosť IFS je popredným svetovým dodávateľom softvéru pre EAM (Správu prevádzkových prostriedkov) pre sektor letectva a obrany. Dodávame úplné spektrum softvéru pre výrobu zameranú na podnik, projekt a program výrobcom prvého, druhého a tretieho stupňa a dodávateľom, ktorí obsluhujú sektor letectva a obrany.

Letectvo a obrana

Investičné dodávky

Asset Intensive

Spoločnosti s vysokým nárokom na objem prevádzkových prostriedkov sú pre IFS také spoločnosti, ktoré sa pri svojom úspechu spoliehajú na produktivitu a spoľahlivosť vysokohodnotných a komplexných investičných dodávok. Podnikom často veľmi záleží na komponente na ochranu zdravia, životného prostredia a bezpečnosti (HES).

Investičné dodávky

Energetika a verejné služby

Energy

Spoločnosť IFS začínala v priemyselnom odvetví jadrovej energetiky, takže nie je prekvapením, že nás dnes analytici aj trh považujú za popredných dodávateľov EAM riešení (Správa prevádzkových prostriedkov) pre verejné služby.

Energetika a verejné služby

Poskytovatelia služieb

ESM

Riešenie pre poskytovateľov služieb sa musí zameriavať na viditeľnosť v reálnom čase a dohľad nad aktivitami bez ohľadu na to, či je práca vykonávaná na lineárnych aktívach, na pracovisku zákazníka, v dielni alebo v priemyselnom zariadení.

Poskytovatelia služieb