Softvérové riešenia pre výrobu leteckej techniky a obranných systémov

IFS Aplikácie ponúkajú jednotný balík ERP pre výrobcov leteckej techniky a obranných systémov orientovanú na projekty. Vďaka dôslednému riadeniu správy projektov ponúka spoločnosť IFS správu komplexných výrobných projektov alebo požiadaviek návrhov na zákazku po celý čas životného cyklu produktu. Plne integrované funkcie umožňujú spoločnostiam riadiť projekty od návrhu cez podporu v čase životnosti až po ukončenie a súčasne sledovať náklady na zmluvy, rastúcu efektivitu dodávateľského reťazca a dodržiavanie predpisov pre dohľad nad exportom a dosahovanie zhody podľa ISO.

  • Riadenie a kontrola zmluvy
  • Riadenie životných cyklov produktov
  • Výroba (dodávka podľa projektu, návrh na zákazku)
  • Popredajná podpora
  • Výroba zameraná na program
  • Dodržiavanie a kontrola nákladov
  • Sledovanie a kontrola majetku
  • Dohľad nad exportom

SPOLOČNOSŤ SAAB SA SPOLIEHA NA IFS APLIKÁCIE V OBLASTI ERP PRE VÝROBCOV LETECKEJ TECHNIKY A OBRANNÝCH SYSTÉMOV

Mats Hultin, riaditeľ pre informatiku v spoločnosti Saab, ktorá vyrába leteckú techniku a obranné systémy, popisuje, ako IFS Aplikácie nahradili vyše 100 starších systémov vďaka viac než 10 rokov trvajúcemu vzťahu so spoločnosťou IFS, ktorá je poskytovateľom podnikových riešení.

Príbeh zákazníka – SAAB

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k letectvu a obrane

Download

Zdroje