Podnikové riešenia civilného letectva

Trh správy a podpory civilného letectva sa mení nárastom využívania zmluvných služieb, riešeniami typu „power by the hour“, tlakom na štandardizáciu, dopytom po agilite, vďaka ktorej je možné zvládať trvalé zdokonaľovanie a nové technológie, aj správy sledovania, zhody a rizík a podpory celého prevádzkového cyklu aktív – to všetko sú dnes kľúčové požiadavky podnikov v sektore civilného letectva (prevádzkovateľov, dodávateľov a poskytovateľov služieb).  Spoločnosť IFS buduje a nasadzuje riešenia s možnosťami, ktoré pokrývajú všetky aspekty životného cyklu lietadla, motorov a komponentov lietadla.

IFS Aplikácie podporujú priemyselné odvetvie civilného letectva tým, že ponúkajú jedinečné spojité riešenie pokrývajúce traťovú údržbu, základnú/ťažkú údržbu, podnikové funkcie (MRO) a podnikové funkcie (firemné).  Riešenie pre civilné letectvo znižuje riziká vďaka uznávanej výkonnosti správy COTS/MRO/aktív, výhodám medziodvetvových investícií do špecializovaných možností a potenciálnemu znižovaniu prevádzkových nákladov prostredníctvom efektivity spojitého procesu.  IFS Aplikácie ponúkajú efektívnejší celkový proces údržby a súvisiace výhody efektivity.

 • Správa majetku a vozového parku
 • Ťažká údržba
 • Komplexná montáž MRO
 • Komponent MRO
 • Riadenie výkonnosti podniku (CPM)
 • Riadenie dodávateľského reťazca a skladu
 • Údržba, oprava a generálna revízia (MRO)

Plánovanie a vykonávanie údržby

IFS Maintenix prináša organizáciám možnosť vykonávať činnosti údržby v reálnom čase s presnou správou konfigurácie a efektívnym plánovaním v rámci niekoľkých flotíl. Prednosti špičkového produktu Maintenix od spoločnosti IFS spočívajú v jeho schopnosti definovať a spravovať hierarchie majetku, ktoré vytvárajú smerné plány konfigurácie zodpovedajúce požadovanému návrhu a podpore. Overovanie v reálnom čase zaisťuje, že skutočná konfigurácia pre údržbu lietadla bude v súlade s technickými pravidlami definovanými v smernom pláne.

Softvér spoločnosti IFS poskytuje pracovníkom údržby a vedúcim pracovníkom dôležité funkcie na plánovanie, koordináciu a realizáciu programu bezpečnej 360° prevádzkovej údržby:

 • Plánovanie a riadenie ťažkej údržby
 • Plánovanie a vykonávanie linkovej údržby
 • Tvorba komplexných pracovných balíčkov
 • Správa nástrojov a prostriedkov
 • Správa materiálu a dielov
 • Oprava komponentov a dielenská výroba
 • Analýza trendu spoľahlivosti a výkonnosti

Planning

Airline planners face daily challenges. The first is to reduce maintenance costs and optimize resource utilization across short and long-term horizons. Then, there is the requirement to come up with answers to support strategic growth initiatives.

By introducing better planning capabilities, operators can make the most of the resources they have. Modern tools help meet the end goal of being able to cost effectively service aircraft and to generate the most revenue out of each aircraft. IFS has solutions to help.

 

What's next

The future of commercial aviation is digital. Being able to handle today's business challenges is important and shaping what's next is crucial to growth and continued success. For aviation organizations to adapt to a transition in business models and prepare for what's next in the unpredictable market, embracing digital transformation on a secure platform is imperative. IFS's modular architecture supports your transformational journey with innovate solutions that include the IFS IoT Business Connector™ and advanced analytics. IFS helps organizations to leverage the latest technology, preparing them for the future of commercial aviation.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k letectvu a obrane

Download

Zdroje

Letectvo: Výzva + Príležitosť

Aviation raconteur survey

Tento prieskum sa zaoberá názormi komerčných leteckých spoločností na výzvy a príležitosti v ich odvetví.

Raconteur report

Airlines & Fleet Operators Brochure

Maximize efficiencies and drive revenue to the bottom line. Learn how IFS business software delivers unique commercial aviation solutions for enterprise resource planning, maintenance and engineering, tail planning optimization, engine MRO and enterprise operational intelligence.

Read more in our brochure

China Airlines

Safer, Faster, Better: How Modern MRO IT is playing a key role in performance excellence at China Airlines.

Read more