Asset Intensive Mining banner

Collaborative Asset Lifecycle Management

Spoločnosť IFS považuje za odvetvia s vysokými nárokmi na prevádzkové prostriedky tie odvetvia, ktorých úspech závisí od produktivity a spoľahlivosti drahých a komplexných prevádzkových prostriedkov. Tieto podniky často podliehajú prísnym normám, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Prehľad odvetví s vysokým nárokom na objem aktív

Pri výbere systémov počítačového riadenia údržby (CMMS) alebo softvéru na správu prevádzkových prostriedkov (EAM) máte celý rad možností, ale IFS Aplikácie zároveň ponúkajú špičkové riešenie pre generálne opravy a renovácie (MRO) a flexibilitu spočívajúce v zahrnutí prvkov pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP), takže správa majetku môže byť kľúčovou zložkou podnikateľského prostredia. Výsledkom je riešenie pre spoluprácu v oblasti správy prevádzkového cyklu aktív (CALM), ktoré:

  • Zahŕňa operátorov konštrukcie, údržby, nákupu a zariadení.
  • Rozširuje riešenie na dodávateľov zapojených do projektov zaoberajúcich sa konštrukciou, údržbou alebo predĺžením životného cyklu.
  • Obsahuje riadenie projektu pre rozvoj majetku na zelenej lúke, uzavretie závodu, projekty úprav a dokonca aj správu celého životného cyklu majetku.

Asset intensive corporate video

 

Energetika a verejné služby

Energy

Spoločnosť IFS začínala v priemyselnom odvetví jadrovej energetiky, takže nie je prekvapením, že nás dnes analytici aj trh považujú za popredných dodávateľov riešení na správu prevádzkových prostriedkov (EAM) v odvetví verejných služieb.

Energetika a verejné služby

Softvér pre odvetvie ťažby

Mining

Spoločnosť IFS ponúka softvér pre odvetvie ťažby zameraný na projekty a majetok, ktorý umožňuje správu celého životného cyklu projektov od prieskumu, výstavby, prevádzky až po vyradenie z prevádzky – to všetko je optimalizované pre vzdialený prístup.

Softvér pre odvetvie ťažby

Ropa a plyn

oil and gas

Naše zameranie na ropu a plyn sa prejavuje jednak hlbokými odbornými znalosťami z tohto priemyselného odvetvia, a jednak doterajšími úspechmi u zákazníkov. Spoločnosť IFS ponúka flexibilné riešenia orientované na projekty a majetok, ktoré riadia celý životný cyklus zmlúv, projektov, majetku a služieb.

Ropa a plyn

Softvér pre zlievarne kovov

manufacturing

Vedúci pracovníci v odvetví zlievarní a základných kovov vyhľadávajú IFS Aplikácie kvôli špičkovému softvéru na správu prevádzkových prostriedkov (EAM). IFS Aplikácie ponúkajú viac než len EAM riešenie, ktoré zahŕňa celý životný cyklus majetku od plánovania cez konštrukčný návrh a výstavbu až po mnoho desiatok rokov prevádzky a následné vyradenie z prevádzky.

Softvér pre zlievarne kovov

Imerys Minerals pokračuje zásluhou IFS Aplikácií v rýchlom raste

Dôležitými faktormi úspechu spoločnosti Imerys Minerals sú schopnosť prijať zmeny v rámci dynamického rastu bez narušenia samotného podnikania a použitie IFS Aplikácií na vytvorenie agilného podnikania.

Video s hodnotením spoločnosti Imerys zákazníkmi

Propagačný materiál na prevzatie: 5 krokov k výhodám EAM softvéru

EAM softvér ponúka kľúčové výhody organizáciám závislým na drahých a komplexných aktívach. Poskytuje vrcholovému vedeniu dokonalý prehľad a plnú kontrolu nad nositeľmi nákladov a produktivitou technických prostriedkov. Navyše prináša skutočné výhody pri riadení rizika a správe údržby. Pozrite sa na 5 krokov, ako využiť výhody EAM softvéru ešte dnes! 

Nahliadnite do katalógu prostredníctvom tohto 10 minútového audio podcastu

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli

Ako vám ERP systém môže pomôcť dodržiavať štandardy kvality a legislatívu

Manufacturing Software blog post image

Výrobcovia sú pod neustálym tlakom zo strany príslušných úradov a zákazníkov, aby spĺňali určité štandardy alebo právne predpisy…

Zobraziť všetky najnovšie príspevky na blogu