Softvér na správu prevádzkových prostriedkov, skladu a procesov pre kovospracujúci priemysel

Vedúci pracovníci v zlievarňach a obzvlášť potom v kovospracujúcom priemysle považujú IFS Aplikácie za svetovú špičku v kategórii softvéru na správu prevádzkových prostriedkov (EAM).

IFS Aplikácie však ponúkajú oveľa viac než len EAM riešenie pokrývajúce kompletný životný cyklus prevádzkových prostriedkov od plánovania až po konštrukciu v priebehu niekoľkých desiatok rokov prevádzky vrátane vyradenia z prevádzky. IFS Aplikácie predstavujú kompletné ERP riešenie na efektívnejšie plánovanie výroby, distribúciu, nakupovanie, skladovanie a finančné kontroly.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k investičným dodávkam

Download

Zdroje