Spravujte majetok, náhradné diely, opravy a oveľa viac s EAM softvérom pre papierenský priemysel

Vedúci pracovníci v papierenskom priemysle si IFS Applications obľúbili. Samozrejme, že na trhu existuje EAM softvér pokrývajúci kompletný životný cyklus prevádzkových prostriedkov od plánovania až po konštrukciu v priebehu niekoľkých desiatok rokov prevádzky, vrátane vyradenia z prevádzky.

U nás však budete mať zároveň k dispozícii funkciu riadenia projektov pre odstávky závodu a modernizáciu, ako aj nástroje na harmonizáciu a optimalizáciu úrovne skladových zásob náhradných dielov v celom podniku. Jeden z našich zákazníkov dokázal znížiť úroveň skladových zásob o 42 % bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na prevádzku!

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k investičným dodávkam

Download

Zdroje

Príbeh zákazníka: SCA

„S IFS Aplikáciami môžeme jednoducho a rýchlo vyhľadať informácie potrebné na správne strategické rozhodnutia.“
— Christer Byström, majiteľ systému IFS Aplikácie

Prečítajte si viac v príbehu nášho zákazníka