Energy

SOFTVÉR PRE EAM, RCM, AIM PRE ODVETVIE ENERGETIKY, VEREJNÝCH SLUŽIEB A VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Spoločnosť IFS začínala v priemyselnom odvetví jadrovej energetiky, takže nie je prekvapením, že nás dnes analytici aj trh považujú za popredných dodávateľov riešení na správu prevádzkových prostriedkov (EAM) v odvetví verejných služieb.

Prehľad odvetvia energetiky a verejných služieb

Spoločnosť IFS začala svoje pôsobenie v oblasti jadrovej energie, nie je teda žiadnym prekvapením, že sme analytikmi a celým trhom považovaní za jednotku v správe prevádzkových prostriedkov (EMA) vo verejných službách. Spoločnosť IFS ponúka kompletnú správu životného cyklu prevádzkových prostriedkov (ALM), údržbu zameranú na spoľahlivosť, správu zmlúv, riadenie projektov a ďalšie funkcie potrebné pre:

  • Významný predstavitelia z oblasti výroby elektriny a verejných služieb sa stále viac zaujímajú o súlad s normou ISO 55000
  • Funkcie návrhu závodu pre prístup k riadeniu životného cyklu prevádzkových prostriedkov (ALM) na základe návrhu, prevádzky a údržby (DOM)
  • Podpora lineárnych prevádzkových prostriedkov, ako napríklad elektrického vedenia a potrubia
  • Podpora práce s kompatibilnou jednotkou riešiacou plánovanie a inštaláciu nového prevádzkových prostriedkov/li>

Špičková kvalita

Spoločnosť IFS je jediným predajcom balíka na správu a plánovanie prevádzkových prostriedkov (EAM/ERP), ktorý má pôvod vo vývoji riešenia na správu prevádzkových prostriedkov vo verejných službách. Energetika a verejné služby zostávajú primárnym segmentom spoločnosti IFS a jej riešenia vychádzajúce z osvedčených postupov sú implementované po celom svete. Ide napríklad o niektoré z najväčších projektov na výrobu elektriny, národné rozvodné siete, jadrové elektrárne a nadnárodné spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, prenosom a distribúciou energie. IFS Aplikácie podporujú infraštruktúry podnikových zdrojov potrebné na zaistenie kvalitného života miliónov ľudí.

A leader in the energy & utilities industry

 

SPRÁVA PODNIKOVÝCH PROSTRIEDKOV A OVEĽA VIAC

Bohaté znalosti a skúsenosti spoločnosti IFS so správou údržby a zariadení založené na najlepších postupoch už od samého počiatku prispievali k vývoju IFS Aplikácií.

IFS Aplikácie sú funkčne najbohatším riešením, ktoré vám pomôže vyrovnať sa s najväčšími problémami vo vašom odvetví, a to v ktorejkoľvek fáze životného cyklu prevádzkových prostriedkov. Pomôžu s plánovaním infraštruktúry, vývojom, konštrukciou, výstavbou a uvedením do prevádzky, prevádzkou, údržbou a prípadným vyradením z prevádzky.

Tento prístup k životnému cyklu prevádzkových prostriedkov spája ľudí zodpovedných za návrh a konštrukciu zariadenia s tými, ktorí budú zariadenie používať a vykonávať jeho údržbu. Všetky informácie týkajúce sa prevádzkových prostriedkov budú zdieľané. To je základ optimalizovaného riadenia a správy počas celého životného cyklu prevádzkových prostriedkov.

Enterprise asset management: maximize uptime, minimize lifecycle costs

The only EAM solution fully integrated with financials, human resources and project management capabilities, IFS Applications is a solution for all asset lifecycle phases, and supports predictive maintenance, reliability-centered maintenance, overall equipment efficiency (OEE) and maintenance repair and overhaul.
Enterprise asset management delivers corporate, multi-site views of operations and maintenance. Collaborative, real-time information sharing helps avoid equipment downtime, extend asset life, reduce service and repair costs and maximize time to value.

Asset-design, capital-projects management

The energy and utilities industries’ on-going capital-construction investments highlight information management issues. Tremendous expense follows from having stove-piped systems for tracking project stages. IFS Applications serves as the system of record – from planning, design and construction to operations and maintenance, furnishing stakeholders with consistent, accurate information.

Supply-chain, spare-parts security and services

Integrated supply chain management of procurements, inventory and vendors means better availability of goods and services associated with forecasts of planned and unplanned work. IFS was early in developing capabilities to manage third-party service providers as an integral part of the utility enterprise.

Glitre (predtým EB Group) využíva riešenie IFS Applications

Spoločnosť Glitre využíva riešenie IFS Applications ako integrované podnikové riešenie pre oblasti finančníctva, údržby, logistiky náhradných dielov a správy ľudských zdrojov.Energetická spoločnosť Energiselskapet Buskerud (EB Group) používa IFS Aplikácie na vytvorenie integrovaného podnikového riešenia pre financie, údržbu, logistiku náhradných dielov a riadenie ľudských zdrojov.

Glitre (predtým EB Group) využíva riešenie IFS Applications

Ako vám ERP systém môže pomôcť dodržiavať štandardy kvality a legislatívu

Manufacturing Software blog post image

Výrobcovia sú pod neustálym tlakom zo strany príslušných úradov a zákazníkov, aby spĺňali určité štandardy alebo právne predpisy…

Zobraziť všetky najnovšie príspevky na blogu