Softvér na správu aktív a správu služieb technického vybavenia úpravní odpadových vôd a kanalizácií

Technické vybavenie úpravní odpadových vôd, kanalizácie a ďalšie organizácie zaoberajúce sa úpravou úžitkových a priemyselných odpadových vôd čelia rastúcemu dopytu a kapitálovému trhu odmietajúcemu riziká. Softvér na správu aktív musí vedieť viac než len správu pracovných objednávok a správu údržby. Akým spôsobom získate finančné prostriedky na dokončenie nevyhnutných rozšírení, predĺžení prevádzkového cyklu a kapitálových vylepšení? Akým spôsobom uistíte orgány štátnej správy, regulátorov a investorov, že vaša infraštruktúra je bezpečná, že beriete ohľad na otázky HES (ochrany zdravia a životného prostredia) a že ste dobrým správcom technického vybavenia?  Zavediete IFS Aplikácie pre EAM (správu prevádzkových prostriedkov) aj s modulmi pre mobilné pracovné objednávky a pokročilé riadenie zamestnancov v teréne. K tomu preverené otvorené riešenie na integráciu so systémami GIS a SCADA, ktoré ovládajú čerpacie stanice, a ďalšie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k energetike a verejným službám

Download

Zdroje

IFS APLIKÁCIE na správu prevádzkových prostriedkov

Správa majetku – tam to všetko začalo. Je to naše dedičstvo. Počas viac než 25 rokoch sme zdokonaľovali naše schopnosti a technológiu v tejto oblasti, ktorú hrdo nazývame našou kolískou.

Prevziať kópiu