Softvér na správu aktív technického vybavenia vodární pre celý životný cyklus zariadení

Technické vybavenie vodární a spoločností, ktoré ich podporujú z pozície ich prevádzkových dodávateľov, sa stretávajú s veľmi konzervatívnym prostredím, čo sa investícií týka. Každý výdavok na údržbu a predovšetkým náklady na novú výstavbu alebo investičné náklady sa stretávajú s odmietavým postojom. Pritom veľa verejných služieb má starnúcu infraštruktúru alebo čelí rýchlemu rozvoju pri urbanizácii nových oblastí. Spoločnosť IFS vám poskytne preverený softvér na správu životného cyklu zariadení, ktorý zvládne správu údržby, správu servisu u zákazníka a mobilných pracovných objednávok, kompatibilitu so systémom SCADA a integráciu so systémom GIS v celkovom prehľade a na svetovej úrovni tak, aby bolo zaistené, že vám neuniknú ani tie najmenšie detaily.


Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k energetike a verejným službám

Download

Zdroje

SÚHRNNÝ PREHĽAD: SPRÁVA PREVÁDZKOVÉHO CYKLU AKTÍV PRE ODVETVIE ENERGETIKY A VEREJNÝCH SLUŽIEB

IFS Aplikácie pre odvetvie energetiky a verejných služieb zahŕňajú riadenie podnikového plánovania, operácií a majetku v kombinácii s kapitálovými projektmi, dodávateľským reťazcom a funkciami pre správu služieb. Výsledkom je integrovaný balík využiteľný pre konštrukčný návrh a výstavbu zariadení cez prevádzku a údržbu až po prípadné vyradenie z prevádzky.

Prečítať ďalšie informácie v tomto súhrnném prehľadu