Softvér pre EAM a ERP pre ropné plošiny, podporuje ISO 14224.

Spoločnosť IFS je jednotkou na trhu softvérových aplikácií pre EAM (správu prevádzkových prostriedkov), je dodávateľom služieb priemyselnému odvetviu ropy a plynu. Na IFS Aplikácie sa spolieha mnoho popredných dodávateľov ropných plošín. Spoločnosť IFS ponúka úplný integrovaný balík softvérových aplikácií pre ropné plošiny vrátane komplexného EAM a údržby zameranej na spoľahlivosť (RCM) s podporou ISO 14224, pobrežnej a suchozemskej logistiky a globálnych financií, ktoré podporujú pohybovú a daňovú optimalizáciu vrtov. To všetko v mobilnom prostredí vrtu.  IFS Aplikácie poskytujú všetko, a to vrátane:

  • správy celého prevádzkového cyklu aktív podľa PAS 55, ISO 14224 a ISO 55000, zhodu triedy s NORSOK a DNV GL,
  • replikácie dát medzi pevninou a pobrežím pre viditeľnosť aktív v reálnom čase,
  • zhody s IFRS, US GAAP, SOX, dokumentmi brazílskeho programu Nota Fiscal a optimalizácie zásob podľa daňového režimu v niekoľkých geografických lokalitách,
  • podpory pohybu vrtov a pohybu konkrétnych súčastí a čiastkových súčastí medzi jednotlivými vrtmi a medzi vrtmi a zázemím.

Spoločnosť BW Offshore riadi prevádzky IFS Aplikáciami

Fritz Ekløff, výkonný viceprezident pre firemné IT a systémy v spoločnosti BW Offshore, vybral ako dodávateľa ERP spoločnosť IFS. Spoločnosť BW Offshore je popredným svetovým dodávateľom plávajúcich výrobných služieb priemyselnému odvetviu ropy a plynu.

Prevádzka a údržba vrtov, vykonávané buď vlastníkom/prevádzkovateľom, alebo poskytovateľom služieb na ropnom poli, vyžaduje komplexnú správu prevádzkových prostriedkov (EAM), riadenie projektov a správu služieb v teréne. IFS Aplikácie všetko z toho poskytujú.

Na úspech či neúspech vášho podnikania má veľký vplyv váš majetok... priemyselné zariadenia, ktoré nasadzujete miestne alebo prevádzkujete na mori. Iba IFS Aplikácie sa celosvetovo osvedčili v rámci celého životného cyklu majetku a projektov na vašom trhu. Podľa skupiny ARC Advisory Group je spoločnosť IFS najlepším dodávateľom softvéru na správu prevádzkových prostriedkov (EAM) v odvetví ropy a plynu.

SPRÁVA SLUŽIEB PREKONÁVAJÚCA BEŽNÉ CMMS RIEŠENIA

Zariadenia pre ropné polia pracujú v zložitom a náročnom prostredí a štandardný systém počítačovej údržby nebude dostačujúci. Potrebujete špecializovaný systém na správu prevádzkových prostriedkov (EAM), ako sú IFS Aplikácie.

INTEGROVANÝ SOFTVÉR NA RIADENIE PROJEKTOV

Aby bolo zaistené optimálne riadenie nákladov a času dodania, sú obvykle zmluvy na rozsiahle služby realizované ako projekty. V aplikácii IFS Riadenie projektu sú určené činnosti projektu vykonávané v rámci siete spolupracovníkov základom pre plánovanie pracovných prvkov vrátane zariadenia a zamestnancov. Konfigurovateľné panely pre plánovanie operácií umožňujú vizuálnu kontrolu a sledovanie postupu, nákladov a prebiehajúcich zmien. Projektoví inžinieri potrebujú len krátky okamih na to, aby zistili, kde sa nachádzajú.

ŠPECIALISTI NA ROPNÉ PLOŠINY

Najväčšie ropné spoločnosti používajú IFS Aplikácie na správu prevádzkových prostriedkov (EAM). Zásluhou natívnej replikácie dát z ropných plošín, zaistenia zhody so štandardmi NORSOK, integrovanej správy dokumentov a registra konštrukčných položiek vám nikto nepomôže so správou integrity aktív tak ako spoločnosť IFS!

IFS Aplikácie pre služby na ropnom poli

IFS Aplikácie pre spoločnosti poskytujúce služby na ropnom poli predstavujú priemyselné riešenie, ktoré zahŕňa najlepšie hodnotené ponuky pre riadenie projektov, správu/logistiku materiálu, plánovanie údržby, správu pracovných objednávok/objednávok služieb, alokáciu zdrojov, správu dokumentov, finančné meranie, meranie výkonnosti aj ľudské zdroje.

IFS Aplikácie spájajú aplikácie orientované na služby zákazníkom a služby v teréne do jedného riešenia, ktoré možno implementovať samostatne, integrovane so súčasnými podnikovými systémami alebo ako súčasť komplexného nasadenia IFS Aplikácií.

Riešenie na správu služieb podporuje zmluvy vrátane zmlúv o úrovni služieb, precenení a pomerné výpočty. Zároveň je k dispozícii tímové plánovanie, riadenie kompetencií, sledovanie času a dochádzky a analýza pracovného vyťaženia.

Riešenia mobility zahŕňajú kompletné vykazovanie práce a vytváranie pracovných úloh z terénu. Integrovaná funkcia na správu dokumentov umožňuje bezpečnú spoluprácu s kolegami, zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi. Správne informácie sú k dispozícii v správnom čase správnym ľuďom, čo umožňuje robiť lepšie rozhodnutia a rýchlejšie reagovať.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k odvetviu ťažby ropy a plynu

Download

Zdroje

Borr Drilling deploys IFS Applications in record time

Best-practice industry solution from IFS implemented onshore and across seven oil rigs in six months.

Read the press release

Global Mobile Oil & Gas Assets

Leading global enterprises that own and operate large mobile assets in the oil and gas industry can increase profitability by improving efficiency, taking control of project risks and optimizing global operations both onshore and offshore.

Download the whitepaper