Softvér pre EAM, ERP a správu služieb pre výrobu elektrickej energie

Spoločnosť IFS začínala poskytovaním softvéru pre CMMS (systém počítačového riadenia údržby) a EAM (správu prevádzkových prostriedkov) pre priemyselné odvetvie výroby elektrickej energie. Dnes ponúkame kompletné podnikové riešenia zahŕňajúce všetky požiadavky spoločností vyrábajúcich elektrickú energiu na EAM, správu služieb a dokonca ERP (plánovanie podnikových zdrojov). Spoločnosť IFS ponúka softvérové riešenia na správu prevádzkového cyklu aktív v rámci výroby elektrickej energie, správu integrity aktív, RCM (údržbu zameranú na spoľahlivosť), správu distribuovaných aktív, správu náhradných dielov a opráv a ďalšie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k energetike a verejným službám

Download

Zdroje

IFS CPM „Plug & Play“ pre výrobu elektrickej energie

IFS CPM „Plug & Play“ pre priemyselné odvetvie výroby elektrickej energie predstavuje platformu zameranú na obchodný model, ktorá organizáciám poskytuje kompletné celopodnikové zobrazenie všetkých prevádzkových podnikových procesov a hodnotových reťazcov výkonnosti a ponúka prehľad ich vzájomnej interakcie a funkcie v rámci vášho podniku.

Prevziať informačný list

Riadenie výkonnosti podniku pre energetiku a verejné služby

Spoločnosť IFS je jediným dodávateľom širokého balíka podnikového softvéru, ktorý bol pôvodne zameraný na priemyselné odvetvie energetiky a verejných služieb. Už viac než 30 rokov spoločnosť IFS dodáva podnikové riešenia s pridanou hodnotou pre energetiku a verejné služby, ktoré predstavujú jej primárny segment.

Prevziať brožúru