Agilný prístup k softvéru pre ALM (správu prevádzkového cyklu aktív) pre technické vybavenie na prenos a distribúciu elektrickej energie

Technické vybavenie na prenos a distribúciu elektrickej energie, ktoré vyžaduje podnikové riešenie pre činnosti s vysokým nárokom na objem aktív, nájdete v spoločnosti IFS. Či už potrebujete servis u zákazníka, softvér pre EAM (správu prevádzkových prostriedkov) alebo pre ALM (správu prevádzkového cyklu aktív), získate ich od spoločnosti IFS. IFS Aplikácie je možné rozsahovo prispôsobiť tak, aby obsiahli ALM od začiatku do konca, ako je navrhnuté v rámci ISO 55000. Zvládnu aj prácu vykonávanú vo veľmi náročných podmienkach vrátane mobilných pracovných objednávok, náhradných dielov a opráv, optimalizovaného plánovania a ďalších.

Zdroje informácií k energetike a verejným službám

Download

Zdroje