Water Supply and Treatment Software: EAM and Maintenance Management

Water utilities and the companies that support them as operations contractors are faced with a very conservative environment with regard to capital. Every outlay for maintenance, and certainly new construction or capital expenditures, will face opposition. At the same time, many utilities face aging infrastructure or rapid development as new areas are urbanized. IFS gives you proven asset lifecycle management software to manage the big picture and world-class maintenance management, field service management and mobile work orders, SCADA compatibility and GIS integration that ensure the small details are captured. Get more from your water utility software with asset management solutions from IFS.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k energetike a verejným službám

Download

Zdroje

SÚHRNNÝ PREHĽAD: SPRÁVA PREVÁDZKOVÉHO CYKLU AKTÍV PRE ODVETVIE ENERGETIKY A VEREJNÝCH SLUŽIEB

IFS Aplikácie pre odvetvie energetiky a verejných služieb zahŕňajú riadenie podnikového plánovania, operácií a majetku v kombinácii s kapitálovými projektmi, dodávateľským reťazcom a funkciami pre správu služieb. Výsledkom je integrovaný balík využiteľný pre konštrukčný návrh a výstavbu zariadení cez prevádzku a údržbu až po prípadné vyradenie z prevádzky.

Prečítať ďalšie informácie v tomto súhrnném prehľadu