Water Supply & Treatment

Be the challenger in a highly regulated industry.

Public water utilities, and their industry partners and service providers, play a crucial role in everyday life but today’s environmental issues and focus on sustainability presents an opportunity for these organizations to meet these challenges while also developing a competitive advantage or delivering a high level of service meeting new consumer demands. Efficiently managing new projects, extracting the most value out of the existing network – facilities, capital and linear assets - and optimizing usage of field engineers is the key.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k energetike a verejným službám

Download

Zdroje

SÚHRNNÝ PREHĽAD: SPRÁVA PREVÁDZKOVÉHO CYKLU AKTÍV PRE ODVETVIE ENERGETIKY A VEREJNÝCH SLUŽIEB

IFS Aplikácie pre odvetvie energetiky a verejných služieb zahŕňajú riadenie podnikového plánovania, operácií a majetku v kombinácii s kapitálovými projektmi, dodávateľským reťazcom a funkciami pre správu služieb. Výsledkom je integrovaný balík využiteľný pre konštrukčný návrh a výstavbu zariadení cez prevádzku a údržbu až po prípadné vyradenie z prevádzky.

Prečítať ďalšie informácie v tomto súhrnném prehľadu