Softvér pre výstavbu, infraštruktúru a priemyselné služby určený na integrovanú správu projektov a životného cyklu prevádzkových prostriedkov

Spoločnosť IFS ponúka špičkové riešenia na správu životného cyklu projektu a riadenie prevádzkových prostriedkov – kombinácia, ktorú s jediným integrovaným softvérovým riešením len tak nenájdete. A ak máte zároveň odlúčený výrobný závod, dokáže vám spoločnosť IFS poskytnúť výrobné riešenie založené na projekte aj pre túto podnikovú organizačnú jednotku.

Všetky z vyššie zmienených obchodných procesov sú integrované pomocou spoločného balíka pomocných modulov vrátane modulov pre financie, ľudské zdroje, správu dokumentov, nákup, riadenie dodávateľského reťazca a subdodávok, kvalitu, zdravie a bezpečnosť práce, prenájom a požičiavanie vybavenia. Spoločnosť IFS si uvedomuje dôležitosť kontroly nákladov v priebehu všetkých fáz životného cyklu prevádzkových prosriedkov.

Súčasným priemyselným trendom je posun k modelu TOTEX (Capex + Opex). Spoločnosť IFS ponúka jediné integrované riešenie, ktoré sa dokáže postarať o správu kapitálových projektov aj o prevádzku a údržbu prevádzkových prostriedkov. Riadenie podľa modelu TOTEX je vďaka tomu veľmi jednoduché s jediným súborom čísel.

Prvotriedne riešenie na riadenie nákladov projektu projektu umožňuje vykonávať správu mesačných prehľadov nákladov na projekt pomocou integrovaných nástrojov bez toho, aby bolo nutné využívať väčšie množstvo tabuliek aplikácie Microsoft® Excel®. Podporuje tak prácu s modelmi štruktúry činností aj nákladovej štruktúry  projektu.

Význam integrovaného softvéru pre výstavbu

Kenny Ingram, odborník zo spoločnosti IFS, hovorí o tom, prečo spoločnosti zapojené do konštrukcie, výstavby a výroby komplexných prevádzkových prostriedkov a infraštruktúry potrebujú integrovaný softvér pre výstavbu, aby dokázali lepšie pracovať s časom, peniazmi, nákladmi a rizikom.

The Value of Integration (Project Based Solutions)

Integrated Asset Lifecycle

VÝSTAVBA A UZATVÁRANIE ZMLÚV

IFS Aplikácie riadia celý projekt výstavby a životného cyklu prevádzkových prostriedkov – ponuky, odhady, plánovanie, konštrukciu, obstaranie, správu materiálov a výroby, výstavbu a inštaláciu, sprevádzkovanie, údržbu a servis, náhradné diely a dodávateľský reťazec, opravy, modernizáciu a vyradenie z prevádzky. 

IFS Aplikácie obsahujú funkcie na správu zmlúv a riadenie projektu, riadenie rizika, rozpočet projektu a kontrolu nákladov, tvorbu predpovedí a účtovanie, mobilné riešenie pre prácu na mieste, správu prípadov a volaní vrátane zmlúv o úrovni poskytovaných služieb (SLA) – to všetko je navyše prepojené s financiami a ľudskými zdrojmi.

IFS Aplikácie predstavujú flexibilné priemyselné riešenie založené na komponentoch, ktoré možno nasadiť samostatne, integrovať s existujúcimi podnikovými systémami, alebo využívať v rámci kompletného nasadenia IFS Aplikácií.

Technológie na výmenu dát a riešenia určené na spoluprácu od spoločnosti IFS rozširujú podnikové procesy do rozsiahlejšej siete subdodávateľov, partnerov a zákazníkov. Toto riešenie obsahuje nástroje pre CAD aplikácie a štandardné integrácie do plánovacích systémov ako napríklad Oracle Primavera a Microsoft Project.

S IFS Aplikáciami získajú veľké korporácie nadnárodné a viacjazyčné balíky nutných funkcií na účtovanie a dane, ktoré podporujú rôzne meny a možno ich používať na rôznych pracoviskách. Malé podniky potom IFS Aplikácie využijú ako komplexné riešenie rôznorodých obchodných procesov a plánov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k automobilovému priemyslu

Download

Zdroje

BROŽÚRA: KONŠTRUKCIA, VÝSTAVBA A INFRAŠTRUKTÚRA

Vzhľadom na rastúce konkurenčné tlaky a záťaž nových legislatívnych predpisov je pre spoločnosti z oblasti konštrukcie, výstavby a infraštruktúry zásadné, aby zaviedli a využívali také podnikové riešenie, ktoré udrží krok s ich svetom, ktorý je neustále v pohybe a podlieha mnohým zmenám.

Prečítať ďalšie informácie v našej brožúre

EXECUTIVE SUMMARY: MANAGE THE FUTURE, NOT THE PAST WITH PROJECT BASED SOLUTIONS

An integrated solution to manage the project lifecycle is essential to project-based businesses like those in the construction, engineering, infrastructure or shipbuilding industries.

READ MORE IN THIS EXECUTIVE SUMMARY