BROŽÚRA: KONŠTRUKCIA, VÝSTAVBA A INFRAŠTRUKTÚRA

Vzhľadom na rastúce konkurenčné tlaky a záťaž nových legislatívnych predpisov je pre spoločnosti z oblasti konštrukcie, výstavby a infraštruktúry zásadné, aby zaviedli a využívali také podnikové riešenie, ktoré udrží krok s ich svetom, ktorý je neustále v pohybe a podlieha mnohým zmenám.

Prečítať ďalšie informácie v našej brožúre

EXECUTIVE SUMMARY: MANAGE THE FUTURE, NOT THE PAST WITH PROJECT BASED SOLUTIONS

An integrated solution to manage the project lifecycle is essential to project-based businesses like those in the construction, engineering, infrastructure or shipbuilding industries.

READ MORE IN THIS EXECUTIVE SUMMARY