ERP pre high-tech výrobu: riadenie akosti je zásadné

IFS Aplikácie poskytujú softvér pre high-tech výrobu používaný výrobcami originálneho vybavenia (OEM), službami pre výrobu elektroniky (EMS), dodávateľmi a distribútormi v sektore elektroniky a polovodičov v komplexných výrobných prostrediach riadených objednávkami alebo so zmiešaným režimom výroby. Riaďte celý životný cyklus produktov, prevádzkových prostriedkov a služieb – využite plnú integráciu s financiami a ľudskými zdrojmi. V module Riadenie ekologickej stopy sú integrované nástroje na zaistenie akosti a sledovania. Modul je zároveň doplnený o podporu ustanovení a nariadení týkajúcich sa trvalej udržateľnosti.

  • Perfektné riešenie na zaistenie súladu so smernicami OEEZ, RoHS a REACH.
  • Uľahčuje výrobcom lekárskych prístrojov splnenie požiadaviek FDA.
  • Funkcia kontroly vývozu pre dvojúčelový tovar regulovaný vládami na celom svete.
  • Kompletnú sledovateľnosť počas celého životného cyklu od návrhu až po popredajný servis.

Spoločnosť IFS je popredným dodávateľom pre odvetvie high-tech výroby

IFS pomáha podnikom z odvetvia high-tech výroby pripraviť sa na budúcnosť tým, že im ponúka:

  • Odbornosť v danom priemyselnom odvetví
  • Agilný softvér
  • Globálny dosah

High tech manufacturing corporate video

 

IFS APLIKÁCIE UMOŽNILI SPOLOČNOSTI BEIJER ELECTRONICS DOSIAHNUŤ DOKONALÝ DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC

Zatiaľ čo sa veľa spoločností snaží štandardizovať základné transakcie a zjednodušiť globálne podnikanie, spoločnosti Beijer Electronics sa to už podarilo. Zaviedli vylepšené procesy dodávateľského reťazca, ktoré sú najlepšie vo svojej triede. Spoločnosť Beijer Electronics považuje IFS Aplikácie za kľúčový nástroj, ktorý pomohol zaistiť konkurenčnú výhodu a zlepšiť výkonnosť podniku.

IFS Aplikácie umožnili spoločnosti Beijer Electronics dosiahnuť dokonalý dodávateľský reťazec

NEC Public Business posilňuje svoj dodávateľský reťazec

Spoločnosť NEC Public Business chcela centralizovať operácie svojho globálneho dodávateľského reťazca a štandardizovať svoje obchodné procesy prepojením predaja s výrobným závodom a produkciou. Spoločnosť taktiež chcela konsolidovať viac systémov s jedinou inštanciou firemného riešenia, aby posilnila svoju globálnu konkurencieschopnosť.

NEC strengthens its supply chain with a centralized IFS solution

HIGH-TECH ODVETVIA

IFS Aplikácie pre high-tech odvetvia nachádzajú využitie v stredných a veľkých organizáciách zaoberajúcich sa výrobou riadenou objednávkami a zmiešaným režimom výroby, vrátane výroby na viacerých miestach, v rôznych jazykoch a s využitím rôznych mien. IFS Aplikácie – použité samostatne, integrované s podnikovými systémami alebo ako súčasť komplexného nasadenia IFS Aplikácií – sú cestou k produktívnej zmene prostredníctvom podpory nových produktov, služieb a jednotlivých kanálov.

Používatelia IFS Aplikácií si môžu vybrať z funkcií obstarania, plánovania a distribúcie, správy prevádzkových prostriedkov (EAM), riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), riadenia životného cyklu produktu (PLM), dodávateľského reťazca, popredajného servisu a ďalších.

IFS Projekty umožňujú na základe projektov organizovať prácu a pripisovať zisk a straty. Výroba na projekt prispieva k lepšej správe času a kontroly nákladov, ako aj k zaisteniu nadväznosti na konštrukciu a služby. Tento systém je jadrom procesov životného cyklu prevádzkových prostriedkov a poskytovateľov služieb, pomocou ktorých spoločnosť IFS rozširuje možnosti organizácie.

IFS Správa dokumentov a IFS Riadenie akosti sú samy o sebe dôležitými riešeniami.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k High Tech výrobe

Zdroje

Zdroje

Spoločnosť QuadTech do 10 mesiacov implementuje IFS Aplikácie!

QuadTech, Inc., svetový líder a inovátor v oblasti výkonných technológií na kontrolu, používa IFS Aplikácie na zefektívnenie komplexných návrhov na objednávku (ETO) v celej organizácii. „IFS Aplikácie sú veľmi intuitívne. Ak si napríklad nie sme istí, kliknutím pravým tlačidlom myši kdekoľvek v systéme vyvoláme pomocníka. Na niekoľkých prehľadových obrazovkách môžu pracovníci nájsť informácie, kt

Prečítať ďalšie informácie v tomto príbehu zákazníka

VÝBER SOFTVÉRU PRE HIGH-TECH A PRIEMYSELNÚ VÝROBU

Podnikový softvér (ERP) predstavuje jeden z hlavných nástrojov, ktoré moderní výrobcovia používajú na to, aby sa chopili príležitostí, ktoré vznikajú v súvislosti s úspešným zdolávaním výziev.

Propagačný materiál na prevzatie