ERP pre automobilový priemysel od spoločnosti IFS

IFS Aplikácie majú na trhu už dlho svoje neodmysliteľné miesto a sú považované za najlepšiu voľbu pri výbere ERP (plánovanie prevádzkových prostriedkov) pre automobilový priemysel.

Spoločnosť IFS je popredným dodávateľom podnikového softvéru pre automobilový priemysel

IFS pomáha podnikom z automobilového priemyslu pripraviť sa na budúcnosť tým, že im ponúka:

  • Odbornosť v danom priemyselnom
  • Agilný software
  • Globálny dosah

Automotive corporate video

 

MAGNAFLOW POUŽÍVA IFS APLIKÁCIE PRE ERP V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Spoločnosť MagnaFlow pôsobiaca v automobilovom priemysle, ktorá je úspešná predovšetkým v presnom plnení a krátkom čase vybavenia a odoslania zákazníckych objednávok v celosvetovom meradle, požadovala chrbticový softvér, od ktorého by závisel jej obchodný úspech. Zároveň mal umožňovať jednoduché používanie v celom podniku a byť schopný prispôsobiť sa jej rastu. Ako najvhodnejšie ERP riešenie si nakoniec zvolila IFS Aplikácie.

MagnaFlow používa IFS Aplikácie pre ERP v automobilovom priemysle

 

Auto Windscreens implementuje riešenie IFS

Pre spoločnosť Auto Windscreens je spokojnosť zákazníkov samotným základom podnikového úspechu. IFS Enterprise Service Management ponúka možnosti pre poskytovanie špičkových služieb zákazníkom, vďaka ktorým budú všetci zákazníci maximálne spokojní.

Auto Windscreens Customer Video

 

ČI UŽ STE MALÝM, ALEBO VEĽKÝM ČLÁNKOM GLOBÁLNEHO DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Automobilové koncerny sa obracajú na IFS Aplikácie preto, lebo toto riešenie ponúka neobvyklú škálu výrobných a obchodných stratégií. S IFS Aplikáciami majú veľké a stredné korporácie nadnárodné a viacjazyčné balíky nevyhnutných funkcií na účtovanie a dane, ktoré možno používať na rôznych pracoviskách, a ktoré podporujú rôzne meny. Malé podniky potom IFS Aplikácie využijú ako komplexné riešenie rôznorodých obchodných procesov a plánov. V konečnom dôsledku môžu všetci zákazníci využívať výhody efektívnejšieho dodávateľského reťazca a nižších nákladov.

PLÁNOVANIE DOPYTU A PLÁNOVANIE V REÁLNOM ČASE

Riešenie IFS Kanban založené na systéme výroby spoločnosti Toyota využíva informácie dostupné v reálnom čase na minimalizáciu skladových zásob a elimináciu plytvania. Podpora Kanban obsahuje integrované nástroje na plánovanie, možnosť výpočtov podľa Kanban a nástroje na grafickú simuláciu, ktoré vám pomôžu predísť vyčerpaniu skladových zásob. Toto vyspelé riešenie uľahčuje plánovanie vytváraním predpovedí týkajúcich sa materiálu, pracovníkov a strojov – a to v niekoľkých rôznych objednávkach súčasne – a tým zvyšuje kapacitu a zlepšuje riešenie kritických prevádzkových problémov. Integrácia s IFS Plánovaním je zárukou rýchlej reakcie na meniace sa odhady dopytu. Dáta pre výpočty Kanban sa načítajú z plánovacieho systému a po prepočítaní úrovní Kanban sa prenesú späť. Tak sa rýchlo identifikujú cykly Kanban vyžadujúce zmenu.

Riešenia IFS EDI uľahčujú spracovanie podľa dopytu zákazníkov, automatizujú prepravné funkcie a zlepšujú hodnotenie dodávateľov. B2B EDI pre IFS zahŕňa podporu XML a webových služieb.

KVALITNÝ PRODUKT, KVALITNÉ PROCESY

IFS Riadenie akosti obsahuje poruchové režimy a analýzu následkov (FMEA), čo je systematická technika na riešenie problémov so záznamom a analýzou produktov a procesov. Štatistickú kontrolu procesu (SPC) možno použiť naprieč rôznymi operáciami na obmedzenie odchýlok procesov a podporu sústavného zdokonaľovania. IFS Business Modeler obsahuje nástroje, štandardné metodológie a grafické modely, podporuje zvyšovanie efektivity, ziskovosti a spokojnosti zákazníkov. IFS Business Performance je digitálna nástenka, ktorá v reálnom čase poskytuje prehľad o výsledkoch projektu, akosti produktu, nákladoch a plnení.

RIADENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU PROSTRIEDKOV

IFS Aplikácie na správu dokumentov a dát o produktoch – vrátane dvojsmernej integrácie s poprednými predajcami CAD – vám poskytujú jediný zdroj spoľahlivých informácií potrebných pre niekoľkoúrovňové dodávateľské reťazce, v ktorých účastníci špecifikujú ktorékoľvek z niekoľkých CAD rozhraní vrátane zjednodušených formátov pre spoluprácu. IFS Aplikácie vám umožňujú zvýšiť efektivitu a vyhnúť sa drahým omylom a chybám pomocou správy zmien návrhu v rámci systému.  Požiadavky na konštrukčné zmeny môžu zahŕňať vylepšenie návrhu z konštrukčného oddelenia, hlásenie chýb zo servisného oddelenia alebo odporúčanie na zmenu dodávateľov alebo materiálov od nákupného oddelenia.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

IFS Aplikácie pre dodávateľov z automobilového priemyslu zahŕňajú riešenia pre výrobu a distribúciu, dodávateľský reťazec, servis, riadenie projektu a správu prostriedkov plne integrované s finančnými a ľudskými zdrojmi. Tieto riešenia fungujú samostatne, integrovane s existujúcimi podnikovými systémami, alebo ako súčasť komplexného nasadenia IFS Aplikácií.

Niektorí dodávatelia z automobilového priemyslu potrebujú rovnaké komplexné a zmiešané funkcie založené na objednávkach ako ostatné typy používateľov využívajúcich IFS Aplikácie. Produkcia v automobilovom priemysle však často vyžaduje konkrétne štíhlu výrobu vrátane Kanban, elektronickú výmenu dát (EDI), n-úrovňové balenie a plánovanie a realizáciu na niekoľkých pracoviskách.

Zvláštnemu záujmu výrobcov/montérov automobilov sa teší plánovanie dopytu založené na viacerých algoritmoch a tvorba predpovedí; plánovanie a náhradné diely založené na úrovni služieb; možnosť návrhu, konštrukcie a konfigurácie na objednávku; riadenie programu/projektu, vrátane výroby na projekt; a dynamické spracovanie objednávky/Seiban.

S riešením IFS Riadenie ekologickej stopy je environmentálny dopad priradený jednotlivým produktovým jednotkám. Výkazy obsahujú podrobnosti o vplyve na výrobnú linku, výrobný proces, obchodnú jednotku alebo podnik.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k automobilovému priemyslu

Download

Zdroje

PROPAGAČNÝ MATERIÁL: AKO MÔŽE JEDENÝ NEDOSTATOK ERP SYSTÉMU OCHROMIŤ CELÚ VAŠU INICIATÍVU ŠTÍHLEJ VÝROBY V AUTOMOBILOVOM

ERP systém, ktorý ponúka integrovanú funkciu štruktúry balenia, je výhodnejší než samostatné riešenia. Ak nerieši ERP systém obalové hospodárstvo, bude vedúcim pracovníkom používajúcim ERP systém chýbať podstatný a dôležitý prvok podnikania... ako keby časť podnikania zmizla do čiernej skrinky. Ide o základnú súčasť vášho produktu, ktorá ovplyvňuje schopnosť poskytovať služby vašim zákazníkom.

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli