Softvér nielen pre výrobu potravín a nápojov!

Softvér pre ERP (Plánovanie podnikových zdrojov) priemyselného odvetvia potravín a nápojov je náročnejší, než sa vás niektorí dodávatelia snažia presvedčiť. Nielenže potrebujete ERP na dávkové spracovanie s riadením receptúr, ale taktiež odovzdávanie dát do diskrétneho výrobného ERP s cieľom baliť a nalepovať štítky. Zaistenie kvality a riadenia akosti – so skvelým sledovaním na správu stiahnutia z predaja – sú taktiež dôležité z hľadiska vyhovenia miestnym predpisom pre bezpečnosť potravín a systémy kritických kontrolných bodov analýzy rizík (HACCP). Softvér na údržbu, ktorý udržuje vybavenie v chode. Spoločnosť IFS dodáva toto všetko vo flexibilnom balíku založenom na komponentoch vrátane financií, CRM (Riadenie vzťahov so zákazníkmi), SCM (Riadenie dodávateľského reťazca), zmiešanej výroby, údržby a ďalších. Od vývoja nových produktov cez riadenie mobilných pracovníkov až po plánovanie trás predaja či dodávok sa môžete spoľahnúť na spoločnosť IFS.

ERP PRE ODVETVIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

IFS Aplikácie vám poskytujú ucelený pohľad na váš dodávateľský reťazec a výrobnú kapacitu, čo vám umožňuje každodenne robiť informované rozhodnutia a plniť náročné požiadavky zákazníkov. IFS Aplikácie možno používať v kancelárii, v dielni, v sklade alebo vašimi zamestnancami v teréne.

EAM PRE ODVETVIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

Procesná výroba vrátane odvetvia potravinárskeho priemyslu sa vyznačuje vysokým nárokom na objem aktív. To znamená, že prinajmenšom je vyžadovaný základný systém počítačového riadenia údržby (CMMS) na záznam a riadenie prevádzkových nákladov a údržbu vašich zariadení. Lepší nástroj však predstavuje úplné riešenie na správu prevádzkových prostriedkov (EAM). EAM softvér od spoločnosti IFS vám umožní maximalizovať návratnosť investícií do kapitálového majetku, ako sú zariadenia a prevádzky pre procesnú výrobu. V EAM softvéri je k dispozícii rovnaká úroveň sledovateľnosti a dokumentácie ako v našich ERP riešeniach, čo znamená, že môžete jednoduchšie splniť požiadavky auditov vykonávaných FDA, OSHA alebo inými regulačnými orgánmi.  Pomocou integrovanej podnikovej funkcie na riadenie projektov môžete vykonávať riadenie projektov údržby, rozšírenie prevádzkových cyklov alebo prepracovanie.

Takisto môžete identifikovať a zmierniť riziká vyplývajúce zo stavu zariadení a koordinovať prácu v rámci údržby a prepracovania tak, aby sa zhodovala s voľným obdobím vo výrobnom pláne.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k procesnej výrobe

Download

Zdroje

SÚHRNNÝ PREHĽAD: IFS APLIKÁCIE PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

V priemyselnom odvetví známom tvrdou konkurenciou a minimálnymi maržami vám IFS Applications™ pre potravinársky priemysel prinášajú nástroje, ktoré vám zaistia náskok pred konkurenciou. IFS Applications™ predstavujú komplexné riešenie špecifické podľa odvetvia, ktoré vám pomôže dosiahnuť rovnováhu medzi ponukou a dopytom, zjednodušiť dodávateľský reťazec a zaistiť dodržiavanie nových predpisov.

Prečítať ďalšie informácie v tomto súhrnnom prehľade

Dokument na stiahnutie: Kontrola akosti procesnej výroby v ERP

Jakob Björklund, odborník na ERP pre procesnú výrobu zo spoločnosti IFS, hovorí o problémoch súvisiacich s REACH, HACCP a ďalšími smernicami a požiadavkami trhu. Ako môže softvér na plánovanie prevádzkových prostriedkov (ERP) splniť požiadavky na sledovateľnosť a kontrolu akosti v chemickom priemysle, sektore baleného tovaru alebo potravín a nápojov či farmaceutickom priemysle?

Viac sa dočítate v tejto informatívnej bielej knihe