PREHĽAD ODVETVIA ŤAŽBY ROPY A PLYNU

Máme rozsiahle vedomosti a hlboké znalosti o ropnom a plynárenskom priemysle. Naše flexibilné riešenia orientované na projekty a majetok sú digitálne riadená tak, aby vaša organizácia mohla ľahko spravovať celý životný cyklus zmlúv, projektov, majetku a služieb.

Spoločnosť IFS je nezávislými subjektmi uznávaná tiež ako popredný globálny dodávateľ podnikového softvéru, čo je dôvodom, prečo sa v súčasnosti viac než 400 spoločností orientovaných na projekty a majetok spolieha pri svojom podnikaní na IFS Applications. Podľa skupiny ARC Advisory Group sú IFS Applications najpoužívanejším riešením na správu prevádzkových prostriedkov (EAM) v ropnom a plynárenskom priemysle a predstavujú preferovanú voľbu pre dodávateľov EPCI (konštrukčný návrh, nákup, výstavba a inštalácia), dodávateľov ropných plošín, dodávateľov strojového vybavenia pre ropný priemysel a spoločnosti poskytujúce offshore servis po celom svete.

Ponúkame riešenia pre:

Oil and gas corporate video

 

Dodávatelia ropných plošín

oil and gas

Softvér pre ropné plošiny musí zvládať viac než len iba plánovanie podnikových zdrojov (ERP). Toto vysoko rizikové odvetvie vyžaduje cielené riešenie pre ERP, správu prevádzkových prostriedkov (EAM), správu integrity aktív (AIM), údržbu na základe rizík a ďalšie funkcie.

Dodávatelia ropných plošín

Dodávatelia EPCI

pipeline

IFS Aplikácie pre dodávateľov EPCI (konštrukčný návrh, nákup, výstavba a inštalácia) ponúkajú priemyselnému odvetviu ropy a plynu moderné, overené, projektovo riadené podnikové riešenie na účinné zvládanie rozsiahlych modifikácií a zmlúv o EPCI.

Dodávatelia EPCI

Offshore servis

oil and gas

Správa integrity aktív je v pobrežnom ropnom a plynárenskom priemysle veľmi dôležitá. Nekryté prestoje priamo ovplyvňujú výsledky, a preto je nutné tieto situácie eliminovať. IFS Aplikácie predstavujú pre vlastníkov majetku a dodávateľov služieb softvérové riešenie založené na priemyselnom odvetví, ktoré zaisťuje efektívnejšie procesy a zvyšuje príjmy zo služieb.

Offshore servis

Oilfield Pipeline Management

Oilfield Pipeline Management

Oilfield pipeline operations need physical assets to perform with minimum failure and downtime. IFS Applications tracks key asset and project lifecycles to enable you to conduct timely maintenance, record repair trends and streamline project timelines.

Oilfield Pipeline Management

Onshore Oilfield Service Providers

Onshore Oilfield Service Providers

To succeed, onshore oilfield service operations must effectively manage the countless moving pieces involved in the enterprise. IFS enterprise software provides management, tracking and reporting capabilities that keep your onshore oilfield service company functioning at peak performance.

Onshore Oilfield Service Providers

Podnikový softvér pre oblasť ťažby ropy a plynu

Oil and Gas

IFS pôsobí v blízkosti ťažobných spoločností už viac ako 20 rokov, aby sme zaistili pokrytie zvyšujúcich sa požiadaviek ropného a plynárenského priemyslu.

Riešenie IFS Applications skvalitňuje procesy v spoločnosti Interwell

Prezrite si zákaznícke referenčné video a zistite, ako riešenie IFS Applications pomohlo spoločnosti Interwell zefektívniť jej procesy a zaistiť vyššiu pružnosť svojmu fragmentovanému IT prostrediu.

Interwell streamlines its business and delivers greater agility to its fragmented IT landscape with the help of IFS

 

Ako vám ERP systém môže pomôcť dodržiavať štandardy kvality a legislatívu

Manufacturing Software blog post image

Výrobcovia sú pod neustálym tlakom zo strany príslušných úradov a zákazníkov, aby spĺňali určité štandardy alebo právne predpisy…

Zobraziť všetky najnovšie príspevky na blogu