Podnikový softvér na konštrukčné návrhy, obstarávanie, výstavbu a montáž (EPCI)

IFS Aplikácie pre dodávateľov EPCI ponúkajú priemyselnému odvetviu ropy a plynu moderné, overené, projektovo riadené podnikové riešenie na účinné zvládanie rozsiahlych modifikácií a zmlúv o EPCI. So zameraním na projekty a prevádzkové cykly aktív – od konštrukčného návrhu a obstarávania po konštrukciu/výstavbu
a montáž – IFS Aplikácie pre dodávateľov EPCI pomáhajú zvyšovať viditeľnosť a zlepšovať výkon podniku.

EPCI je najskôr najnáročnejší podnikový model, aký bol doteraz skoncipovaný. Či už pracujete v rámci skutočnej zmluvy o EPCI alebo iného právneho dokumentu, alebo nie, správa zložitého investičného projektu skutočne vyžaduje unikátne funkcie, ktoré poskytujú IFS Aplikácie.

PROJEKTY EPCI ZVYŠUJÚ KONKURENCIESCHOPNOSŤ VĎAKA IFS APLIKÁCIÁM

Erling Lange, viceprezident pre trhy a podnikový vývoj v spoločnosti Rosenberg WorleyParsons, hovorí o dodávkach kvalitných projektov EPCI a spolupráci so spoločnosťou IFS. Spoločnosť Rosenberg WorleyParsons je jedným z najväčších dodávateľov v rámci trhu ropy a plynu na nórskom šelfe. Spoločnosť Rosenberg WorleyParsons obsluhuje viacero segmentov trhu, ako napríklad moduly, modifikácie a opravy lodí a plošín, podmorské inštalácie a zhotovovanie oceľových štruktúr a potrubí.

EPCI projects increase competitiveness with IFS Applications

PROJEKTOVÉ ERP, APLIKOVANÝ SOFTVÉR A SPRÁVA MATERIÁLU

Pre väčšinu dodávateľov v odvetví ropy a plynu sú projekty základom ich podnikania a schopnosť riadiť projekty rôznych veľkostí a zložitosti je často kľúčom k úspechu. Vzhľadom na ich dopad na dodávateľský reťazec by mali parametre založené na projektoch riadiť a určovať plány pre konštrukčný návrh, nákup, dodávku dokumentov, zriadenie pracovných miest a zhotovenie. Zároveň musí byť zaistený efektívny tok informácií medzi rôznymi oblasťami. IFS Aplikácie sú schopné poskytnúť projektové ERP (plánovanie podnikových zdrojov), riešenie aplikovaného softvéru, správu materiálu a správu dokumentov. V IFS Aplikáciách je samotný projekt ústredným bodom, čo zaisťuje vysokú mieru prehľadnosti a transparentnosti v celom podniku.

INTEGROVANÉ PROJEKTOVÉ ERP NA RIADENIE ZMIEN V PRIEBEHU ŽIVOTNÉHO CYKLU PROJEKTU

Integrácia konštrukčného návrhu a nákupu/zhotovenia s ostatnými oblasťami je vždy prínosná, ale pre dodávateľov v odvetví ropy a plynu je úplne zásadná. IFS Aplikácie obsahujú centrálne úložisko pre konštrukčné dáta z rôznych oblastí, ktoré sú zdieľané v rámci celého podniku, čo zaisťuje efektívne a bezchybné odovzdávanie dát z oblasti konštrukčného návrhu do oblasti nákupu, z oblasti zhotovenia do oblasti inštalácie a – v prípade zmien návrhu na poslednú chvíľu – z oblasti konštrukčného návrhu do oblasti inštalácie.

KOMPLEXNÝ SOFTVÉR NA RIADENIE ZMLÚV PRE DODÁVATEĽOV EPCI

Podnikové alebo ERP systémy nie sú obvykle schopné dostatočne riešiť problémy spojené s predajom a subdodávkami, čím potenciálne vystavujú dodávateľov EPCI zbytočnému riziku. IFS Aplikácie na rozdiel od tradičného prístupu využívajúceho nákupné objednávky umožňujú používateľom zvládať zložité zmluvy a neštruktúrované dokumenty pomocou špecifických pravidiel priebehu a fakturácie. Napríklad subdodávky nesledujú iba položky prijaté do skladu, ale dokumentovo obsiahle zmluvy, ktoré definujú rozsah služieb a následné riadenie výkonnosti, ktoré je zakončené žiadosťou o vykonanie platby.

SLEDOVANIE PROJEKTOV V REÁLNOM ČASE

V IFS Aplikáciách sú náklady a výnosy kalkulované, sledované a porovnané nielen v hlavnej knihe, ale projekt od projektu. Tým je zaistené sledovanie vzniknutých a skutočných nákladov v reálnom čase so spoľahlivým podrobným aj celkovým prognózovaním, ktoré vychádza z princípov EV, vrátane ETC, EAC a S-krivky. Manažéri nemajú k dispozícii iba konečné výsledky rozpočtu, plánu a špecifikácií, ale môžu sa pozrieť na aktuálne dáta o projektoch v reálnom čase a vytvoriť budúce prognózy výkonnosti. IFS Aplikácie vám pomôžu riadiť budúcnosť, nielen minulosť.

Dodávatelia EPCI

IFS Aplikácie pre dodávateľov EPCI predstavujú flexibilné priemyselné riešenie založené na komponentoch, ktoré možno implementovať samostatne, integrovane so súčasnými podnikovými systémami alebo ako súčasť komplexného nasadenia IFS Aplikácií.

Riešenie ponúka jedinečnú podporu pre projekty, konštrukčné návrhy, nákup a zhotovenie, vrátane komplexného registra konštrukčných položiek pre rôzne oblasti – to všetko v rámci jedného integrovaného štandardného systému.

IFS Aplikácie pre dodávateľov EPCI obsahujú funkcie na riadenie zmlúv a projektov, riadenie rizík, kalkulácie a prognózovanie, konštrukčné návrhy, správu materiálu, správu dokumentov, zhotovenie a správu služieb, pričom všetko je integrované s financiami a ľudskými zdrojmi.

Technológia spoločnosti IFS pre riešenie spolupráce a výmenu dát rozširuje podnikové procesy do vašej širokej siete subdodávateľov, partnerov a zákazníkov. Riešenie zahŕňa nástroje rozhrania pre aplikácie počítačovo podporovaného navrhovania (CAD) a štandardné integrácie do systémov plánovania, ako sú napríklad Oracle Primavera® a Microsoft® Project®.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k odvetviu ťažby ropy a plynu

Download

Zdroje