Pobrežné prevádzky a námorné služby

Pre spoločnosti podnikajúce v tomto priemyselnom odvetví, ako sú napríklad majitelia a prevádzkovatelia FPSO a FSO, seizmologických lodí, OSV (lodí pre offshore servis) a ďalších námorných lodí, je charakteristické, že podnikajú v globálnom a legislatívne náročnom prostredí. Čelia takým výzvam, ako je štruktúra tvorená viacerými spoločnosťami, globálna logistika, optimalizácia zdrojov, kontrola a správa projektov a investícií a prevádzkové projekty.

Spoločnosť IFS ponúka úplné integrované riešenia pre ERP, ktoré pokrývajú novú výrobu, modifikácie a prevádzky v celom hodnotovom reťazci. Priemyselné riešenie spoločnosti IFS zahŕňa podporu konštrukčných návrhov, správy dokumentov, projektov, konštrukcie, prevádzok, logistiky, údržby, financií a ľudských zdrojov. 

IFS Aplikácie sú popredným riešením správy, prevádzky a údržby pokročilých offshore aktív na trhu. Naše rozsiahle skúsenosti z priemyselného odvetvia sa odrážajú nielen v riešení, ale aj v našich overených doterajších výsledkoch úspešného a rýchleho zavádzania.

SPOLOČNOSŤ BW OFFSHORE RIADI PREVÁDZKY IFS APLIKÁCIAMI

Fritz Ekløff, výkonný viceprezident pre firemné IT a systémy v spoločnosti BW Offshore, vybral ako dodávateľa ERP spoločnosť IFS. Spoločnosť BW Offshore je popredným svetovým dodávateľom plávajúcich výrobných služieb priemyselnému odvetviu ropy a plynu.

Spoločnosť BW Offshore riadi prevádzky IFS Aplikáciami (časť 1)

Špičková kvalita

Spoločnosť IFS bola vo výskume Gartner’s Magic Quadrant spoločnosti Gartner označená za lídra v oblasti ERP systémov pre stredne veľké spoločnosti orientované na produkt. Zároveň bola skupinou ARC Advisory Group vyhodnotená ako popredný dodávateľ EAM softvéru pre odvetvie ropy a plynu. Mnohé spoločnosti na celom svete zameriavajúce sa na pobrežné prevádzky a námorné služby spoliehajú na IFS Aplikácie.  

PODPORA RÔZNYCH PROSTREDÍ

Keďže majitelia a prevádzkovatelia mobilného majetku pôsobia v skutočne globálnom prostredí, je dôležité, aby podnikové riešenie podporovalo niekoľko miest, mien aj jazykov. Riešenie musí podporovať rôzne typy spoločností vykonávajúcich svoje operácie na mori, na pobreží aj na pevnine a pôsobiacich v rôznych krajinách s rôznou daňou z pridanej hodnoty (DPH) a ostatnými daňovými požiadavkami. Spoločnosť IFS umožňuje jednoduché nastavenie a správu spoločností prostredníctvom použitia sprievodcov, šablón a replikačných úloh. Riešenie zároveň využíva funkciu paralelnej meny s cieľom sledovať transakcie, miestnu menu a funkčné meny/meny pre výkazníctvo.

RIADENIE PROJEKTOV V REÁLNOM ČASE

Aby bolo zaistené optimálne riadenie nákladov a času dodania, sú obvykle nové stavebné zmluvy alebo zmluvy na úpravy realizované ako projekty. V aplikácii IFS Riadenie projektu sú určené činnosti projektu vykonávané v rámci siete spolupracovníkov základom pre plánovanie pracovných prvkov vrátane zariadenia a zamestnancov. Konfigurovateľné panely pre plánovanie operácií umožňujú vizuálnu kontrolu a sledovanie postupu, nákladov a prebiehajúcich zmien. Projektoví inžinieri potrebujú len krátky okamih na to, aby zistili, kde sa nachádzajú.

PODPORA PRE POHYB PLAVIDIEL

Majitelia a prevádzkovatelia mobilného majetku musia neustále riešiť rôzne zmeny v nariadeniach v závislosti od polohy plavidla a sídla príslušných spoločností. Jedným z hlavných faktorov úspechu pre spoločnosti poskytujúce offshore servis je schopnosť podporovať históriu a sledovateľnosť plavidiel po celý čas prevádzkového cyklu zahŕňajúceho pohyby plavidiel medzi majiteľmi a prevádzkujúcimi spoločnosťami, kotvenie v lodeniciach a vykonávanie úprav. IFS Aplikácie pre mobilný majetok na mori podporujú proces priradenia plavidiel k rôznym typom spoločností aj zrušenie tohto priradenia, čím sa zabráni preradeniu plavidla pre chýbajúcu históriu protokolovania.

PODPORA GLOBÁLNEJ EXPANZIE VRÁTANE BRAZÍLIE

Spoločnosť IFS ako jeden z mála poskytovateľov ERP riešení na trhu vydala základnú verziu IFS Aplikácií, ktorá podporuje právne požiadavky Brazílie s možnosťou okamžitých aktualizácií v prípade zmien právnych predpisov.

PODPORA KOMUNIKÁCIE NA MORI I NA PEVNINE

IFS Okamžitá replikácia je jedinečné riešenie pre rýchlu replikáciu dát medzi pobrežnými plošinami a zariadeniami na súši. Toto riešenie replikuje prostredníctvom satelitu dokumenty a transakčné dáta v rámci procesov údržby a logistiky.  

INTEGROVANÉ RIEŠENIE ZAISŤUJE VYSOKÚ MIERU PREHĽADNOSTI A SLEDOVATEĽNOSTI

Integrované priemyselné riešenie zabezpečujúce transakcie a zvyšujúce prehľadnosť a transparentnosť v oblasti využívania zariadení, materiálu a zamestnancov. 

ŠPIČKOVÉ RIEŠENIA ÚDRŽBY A LOGISTIKY

Podpora plánovania prevádzkových procesov a vykonávania údržby, logistiky materiálu a zamestnancov zvyšuje prevádzkovú efektivitu a znižuje prestoje.

IFS APLIKÁCIE PRE MOBILNÝ MAJETOK

ERP plávajúce výrobné, skladovacie a vykladacie jednotky (FPSO)

ERP for floating production

Keď vaše kľúčové prostriedky predstavujú výrobné plavidlá, ktoré pracujú na mori na viacerých miestach po celom svete a sú špeciálne prestavené inžiniermi a partnerskými lodenicami, pričom celý tento proces je veľmi komplexný a trval niekoľko rokov, sú vaše požiadavky na podnikový softvér úplne konkrétne a špecifické.

Propagačný materiál na prevzatie

Yinson

Yinson

 
“Sme veľmi radi, že môžeme tento projekt implementácie uzavrieť iba šesť mesiacov po jeho spustení. Za tak rýchle nasadenie z veľkej časti vďačíme odhodlaniu a úsiliu obchodných konzultantov spoločnosti IFS, ktorí nadviazali úzku spoluprácu s organizáciou Yinson. Spoločne sme implementovali projektovo orientované priemyselné riešenie, ktoré nevyžaduje žiadne zásadné úpravy.”

Brad Neve, finančný riaditeľ spoločnosti Yinson

 

IFS APLIKÁCIE PRE MOBILNÝ MAJETOK: PERSPEKTÍVA CFO

Vedúci pracovníci v globálnom odvetví FPSO sú svedkami zásadných zmien v ich podnikateľskom prostredia. Globálne odvetvie FPSO vyznačujúce sa nebývalým rozvojom kapitálových investícií prechádza významnou štrukturálnou zmenou a zásadným posunom v oblasti požiadaviek na prevádzkovú a finančnú výkonnosť.

Prevziať súhrnný prehľad