Softvér pre spoločnosti poskytujúce offshore servis

Dlhodobá správa a údržba aktív je pre spoločnosti poskytujúce offshore servis zásadná.

Vlastník/prevádzkovateľ alebo dodávateľ vykonávajúci upgrade aktív alebo predĺženie životného cyklu vrtov alebo výrobných plošín sa stretáva s prísnymi požiadavkami na kvalitu. Nekryté prestoje priamo ovplyvňujú výsledky, a preto je nutné tieto situácie eliminovať. Spoločnosť IFS ponúka vlastníkom a dodávateľom softvérové riešenie založené na priemyselnom odvetví, ktoré umožňuje efektívnejšie procesy a zvyšuje príjmy zo služieb.

Riadenie životného cyklu projektov, riadenie životného cyklu služieb a správa prevádzkového cyklu aktív pre potreby uzatvárania generálnych zmlúv o údržbe – to všetko v jednom podnikovom balíku. Produkty IFS Aplikácie a IFS Správa podnikových služieb sú ideálnym riešením pre spoločnosti podnikajúce v náročnom a dynamickom priemyselnom odvetví služieb pre oblasť ropných polí.


Spoločnosť BW Offshore riadi prevádzky IFS Aplikáciami

Fritz Ekløff, výkonný viceprezident pre firemné IT a systémy v spoločnosti BW Offshore, vybral ako dodávateľa ERP spoločnosť IFS. Spoločnosť BW Offshore je popredným svetovým dodávateľom plávajúcich výrobných služieb priemyselnému odvetviu ropy a plynu.

Spoločnosť BW Offshore riadi prevádzky IFS Aplikáciami (časť 1)

Prevádzka a údržba vrtov, vykonávané buď vlastníkom/prevádzkovateľom, alebo poskytovateľom služieb na ropnom poli, vyžaduje komplexnú správu prevádzkových prostriedkov (EAM), riadenie projektov a správu služieb v teréne. IFS Aplikácie všetko z toho poskytujú.

Na úspech či neúspech vášho podnikania má veľký vplyv váš majetok... priemyselné zariadenia, ktoré nasadzujete miestne alebo prevádzkujete na mori. Iba IFS Aplikácie sa celosvetovo osvedčili v rámci celého životného cyklu majetku a projektov na vašom trhu. Podľa skupiny ARC Advisory Group je spoločnosť IFS najlepším dodávateľom softvéru na správu prevádzkových prostriedkov (EAM) v odvetví ropy a plynu.

SPRÁVA SLUŽIEB PREKONÁVAJÚCA BEŽNÉ CMMS RIEŠENIA

Zariadenia pre ropné polia pracujú v zložitom a náročnom prostredí a štandardný systém počítačovej údržby nebude dostačujúci. Potrebujete špecializovaný systém na správu prevádzkových prostriedkov (EAM), ako sú IFS Aplikácie.

INTEGROVANÝ SOFTVÉR NA RIADENIE PROJEKTOV

Aby bolo zaistené optimálne riadenie nákladov a času dodania, sú obvykle zmluvy na rozsiahle služby realizované ako projekty. V aplikácii IFS Riadenie projektu sú určené činnosti projektu vykonávané v rámci siete spolupracovníkov základom pre plánovanie pracovných prvkov vrátane zariadenia a zamestnancov. Konfigurovateľné panely pre plánovanie operácií umožňujú vizuálnu kontrolu a sledovanie postupu, nákladov a prebiehajúcich zmien. Projektoví inžinieri potrebujú len krátky okamih na to, aby zistili, kde sa nachádzajú.

ŠPECIALISTI NA ROPNÉ PLOŠINY

Najväčšie ropné spoločnosti používajú IFS Aplikácie na správu prevádzkových prostriedkov (EAM). Zásluhou natívnej replikácie dát z ropných plošín, zaistenia zhody so štandardmi NORSOK, integrovanej správy dokumentov a registra konštrukčných položiek vám nikto nepomôže so správou integrity aktív tak ako spoločnosť IFS!

IFS Aplikácie pre služby na ropnom poli

IFS Aplikácie pre spoločnosti poskytujúce služby na ropnom poli predstavujú priemyselné riešenie, ktoré zahŕňa najlepšie hodnotené ponuky pre riadenie projektov, správu/logistiku materiálu, plánovanie údržby, správu pracovných objednávok/objednávok služieb, alokáciu zdrojov, správu dokumentov, finančné meranie, meranie výkonnosti aj ľudské zdroje.

IFS Aplikácie spájajú aplikácie orientované na služby zákazníkom a služby v teréne do jedného riešenia, ktoré možno implementovať samostatne, integrovane so súčasnými podnikovými systémami alebo ako súčasť komplexného nasadenia IFS Aplikácií.

Riešenie na správu služieb podporuje zmluvy vrátane zmlúv o úrovni služieb, precenení a pomerné výpočty. Zároveň je k dispozícii tímové plánovanie, riadenie kompetencií, sledovanie času a dochádzky a analýza pracovného vyťaženia.

Riešenia mobility zahŕňajú kompletné vykazovanie práce a vytváranie pracovných úloh z terénu. Integrovaná funkcia na správu dokumentov umožňuje bezpečnú spoluprácu s kolegami, zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi. Správne informácie sú k dispozícii v správnom čase správnym ľuďom, čo umožňuje robiť lepšie rozhodnutia a rýchlejšie reagovať.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k odvetviu ťažby ropy a plynu

Download

Zdroje

PROPAGAČNÝ MATERIÁL: VOĽBA ERP SYSTÉMU PRE DODÁVATEĽOV A PREDAJCOV V ODVETVÍ ROPY A PLYNU

Zistite, ako môže ERP systém pomôcť dodávateľom EPC, zhotoviteľom zariadení a poskytovateľom služieb splniť nové požiadavky ropných a plynárenských spoločností.

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli