ERP pre výrobcov vybavenia pre ropné polia

Spoločnosti vyrábajúce kapitálové strojové vybavenie pre ropný priemysel sa môžu spoľahnúť na IFS Aplikácie vďaka ich výkonným funkciám pre vývoj na objednávku (ETO), správu projektov, správu dokumentov a riadenie popredajných služieb.

SPOLOČNOSŤ VBMS ZDIEĽA VÝHODY POUŽÍVANIA DOTYKOVÝCH APLIKÁCIÍ IFS TOUCH APPS

Spoločnosť VBMS má vedúce postavenie na trhu inštalácie pobrežných káblov a dodáva kompletné špecializované pobrežné podmorské káble, ktoré hrajú kľúčovú rolu pri prenose elektriny a dát a v oblasti telekomunikácií. Pri práci na pobrežných projektoch v rôznych regiónoch spoločnosť VBMS hľadala spôsob, akým by zaistila hlásenie nákladov v reálnom čase na potreby zaistenia kontroly svojich medzinárodných projektov. Spoločnosť VBMS sa rozhodla nasadiť IFS Notify Me, jednu z dotykových aplikácií produktového radu IFS Touch Apps, ktorá projektovým manažérom umožňuje schvaľovať nákupné objednávky, výdavky a faktúry v teréne.

Príbeh zákazníka – VBMS

OD NÁVRHU KONCEPTU AŽ PO POPREDAJNÚ PODPORU

Dodávatelia v odvetví ťažby ropy a plynu chcú skrátiť priebežné časy a zlepšiť inovácie produktov. IFS Aplikácie vám poskytujú všetko potrebné na podporu životného cyklu produktov, od vývoja konceptu cez konštrukčný návrh, výrobu, služby až po popredajnú podporu. Informácie o produktoch sú kedykoľvek k dispozícii osobám, ktoré ich potrebujú.

SÚBEŽNÉ KONŠTRUKČNÉ MODELOVANIE ZVYŠUJE PRODUKTIVITU

Využitím komplexnej správy dát o produktoch, skutočnej dvojsmernej integrácie CAD a integrovanej správy dokumentov môžu IFS Aplikácie efektívne podporovať vaše procesy v oblasti návrhu a konštrukcie. Elektrickí, mechanickí a štrukturálni inžinieri pracujúci v jedinom systéme môžu zdieľať informácie bez ohľadu na to, aké návrhové nástroje sa používajú. Výsledkom je podpora spolupráce, zefektívnenie kontroly dokumentov a odstránenie prekážok v rámci schvaľovacieho cyklu tým, že majú manažéri všetky dôležité informácie na dosah ruky.

SLEDOVANIE PROJEKTOV V REÁLNOM ČASE

V IFS Aplikáciách sú náklady a výnosy kalkulované, sledované a porovnané nielen v hlavnej knihe, ale projekt od projektu. Tým je zaistené sledovanie vzniknutých a skutočných nákladov v reálnom čase so spoľahlivým podrobným aj celkovým prognózovaním, ktoré vychádza z princípov EV, vrátane ETC, EAC a S-krivky. Manažéri nemajú k dispozícii iba konečné výsledky rozpočtu, plánu a špecifikácií, ale môžu sa pozrieť na aktuálne dáta o projektoch v reálnom čase a vytvoriť budúce prognózy výkonnosti. IFS Aplikácie vám pomôžu riadiť budúcnosť, nielen minulosť.

DODÁVATELIA VYBAVENIA PRE ROPNÉ POLIA

Spoločnosť IFS ponúka integrované štandardné riešenie pre prevádzkovateľov kusovej výroby zariadení a systémov vrátane zmiešanej výroby. Dodávatelia v odvetví ťažby ropy a plynu musia zvládať procesy konštrukcie na zákazku (ETO) zamerané na projekty aj produktové rady súbežne s ostatnými režimami výroby vrátane konfigurácie na zákazku, výroby na zákazku a montáže na zákazku alebo opakujúcich sa úloh.

IFS Aplikácie podporujú vaše procesy ETO prostredníctvom jedinečného riešenia orientovaného na projekty, ktoré zahŕňa integrovanú správu plánovania projektov a dát o produktoch – rovnako ako výrobu a nákup podľa projektov – s plánovaním materiálu založeným na projektoch ako doplnku k plánovaniu zdrojov materiálu (MRP).

Funkcia riadenia projektov umožňuje zaznamenať všetky príslušné súvisiace činnosti vrátane nákupov, nákladov, výroby, dokumentácie a zásielok. Integrácia s finančnými ukazovateľmi navyše okamžite odhaľuje problémy s výkonnosťou, aby sa mohli vedúci pracovníci prispôsobiť zmene podmienok.

Komplexná správa dát o produktoch a skutočná dvojsmerná integrácia CAD vám prináša jediné ucelené riešenie v dodávateľských reťazcoch s rôznymi úrovňami, v ktorom účastníci používajú akékoľvek z rôznych CAD prostredí vrátane jednoduchých formátov pre spoluprácu.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k odvetviu ťažby ropy a plynu

Download

Zdroje

PROPAGAČNÝ MATERIÁL: VOĽBA ERP SYSTÉMU PRE DODÁVATEĽOV A PREDAJCOV V ODVETVÍ ROPY A PLYNU

Zistite, ako môže ERP systém pomôcť dodávateľom EPC, zhotoviteľom zariadení a poskytovateľom služieb splniť nové požiadavky ropných a plynárenských spoločností.

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli