Správa potrubí z ropných polí

Operácie týkajúce sa potrubí z ropných polí sa výrazne spoliehajú na bezchybný výkon a funkčnosť fyzického majetku. Bez ohľadu na to, či ide o potrubia, čerpadlá, ventily, či regulačné prvky, keď zlyhá ktorékoľvek z týchto zariadení, znamená to stratu prevádzkového času a peňazí. Eliminácia porúch a odstávok je cieľom každej prevádzky potrubia pre ropu a plyn. Dôkladné monitorovanie životného cyklu a riadenie projektov je kľúčom k udržovaniu operácií v chode s optimálnymi úrovňami a súčasným obmedzením nákladov projektu a odstávok zariadenia.

Najlepší poskytovateľ riešení na správu majetku v odvetví ťažby ropy a plynu, spoločnosť IFS, ponúka komplexné riešenia navrhnuté pre riadenie kapitálových projektov a uľahčovanie procesov údržby, opráv a generálnych opráv. Monitorovaním celého životného cyklu kľúčového majetku a projektov umožňujú riešenia spoločnosti IFS vykonávať skorú údržbu, zaznamenávať trendy týkajúce sa opráv a racionalizovať časové osi projektov.

Riadenie plánu údržby

Bez riadneho monitorovania a vykazovania je zaistenie pravidelnej a požadovanej údržby problémom. Spoločnosť IFS zjednodušuje harmonogramy údržby, pripomína opravy a vytvára plán budúcej starostlivosti o dôležitý majetok z prevádzkového hľadiska. Podporou proaktívnej údržby zariadení zaisťuje spoločnosť IFS bezchybný priebeh operácií týkajúcich sa potrubí pre ropu a plyn.

Komplexná správa Riadenia služieb v teréne

Riadenie údržby je dôležité a takisto zásadná je aj správa programov týkajúcich sa služieb v teréne, ktoré sú určené na výkon údržby. Riešenia spoločnosti IFS zaisťujú plnú kontrolu nad harmonogramom služieb v teréne, sledovaním údržby v teréne a skladovými položkami s cieľom jednoducho dosiahnuť optimálny výkon pracovníkov údržby v teréne.

Riadenie kapitálových projektov

Riadenie obrovského počtu pohyblivých dielov, ktoré sú súčasťou výstavby potrubí pre ropné pole, je úloha na plný úväzok. Riešenia spoločnosti IFS poskytujú rozsiahle funkcie pre projektové riadenie, ktoré sú potrebné na sledovanie postupu projektu výstavby potrubia od začiatku až do konca.

Riešenia na mieru pre operácie týkajúce sa potrubí pre ropu a plyn

Mnoho riešení pre riadenie podniku vie riešiť niektoré aspekty prevádzky potrubia pre ropu a plyn, ale žiadne z nich neponúka komplexné funkcie, ktorými disponujú riešenia spoločnosti IFS. Bez ohľadu na to, či ide o správu majetku, alebo správu služieb v teréne, sú naše riešenia dostatočne robustné a riešia každý jednotlivý aspekt vašich operácií.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k odvetviu ťažby ropy a plynu

Download

Zdroje

Príbeh zákazníka: VBMS

Vďaka IFS Aplikáciám očakáva spoločnosť VBMS lepšiu podporu medzinárodného rastu a to, že systém umožní spoločnosti lepšie reagovať pri príprave zmlúv o konštrukčnom návrhu, nákupe a výstavbe (EPC). Získajte ďalšie informácie o úspešnom používaní IFS Aplikácií našimi zákazníkmi.

Prečítať ďalšie informácie v tomto príbehu zákazníka