Softvér pre poskytovateľov služieb pre ropné polia na pevnine

Úspešné vykonanie akejkoľvek služby týkajúcej sa ropných polí na pevnine závisí od efektívneho riadenia obrovského počtu pohybujúcich sa dielov v rámci podniku. Riešenie podnikového softvéru od spoločnosti IFS umožňuje riadenie, sledovanie a vykazovanie kapacít potrebných na udržovanie špičkových výkonov vašej spoločnosti poskytujúcich služby v oblasti ropných polí na pevnine.

Riadenie kľúčového majetku v reálnom čase

Zo svojej povahy je sektor služieb pre ropné polia do značnej miery závislý od kľúčového vybavenia alebo majetku. Vykonávanie starostlivej údržby s cieľom ochrániť dôležité prevádzkové vybavenie, ako sú vrtné súpravy, nákladné vozidlá alebo ťažké stroje, je jediným spôsobom, ako eliminovať náklady na odstávky a predčasnú výmenu majetku. Riešenia spoločnosti IFS vám poskytujú nástroj, ktorý potrebujete na riadenie kľúčového majetku po celý čas jeho prevádzkového cyklu a zaistenie neprerušenej prevádzky.

Podrobná správa služieb v teréne

Optimálny výkon služieb opráv a údržby v teréne vyžaduje riadenie mnohých rôznych položiek. Harmonogramy technikov, dostupnosť dielov a požiadavky zákazníka musia byť riadené, aby bola zaistená efektívnosť vykonávania služieb v teréne. Riešenia spoločnosti IFS disponujú rozsiahlymi funkciami vrátane mobilného plánovania, GPS monitorovania a sledovania zdrojov, čo z nich robí najlepšie riešenie na poskytovanie služieb v teréne pre odvetvie ťažby ropy a plynu.

Zjednodušená fakturácia a tvorba výkazov

Riadenie finančných aspektov vykonávaných služieb pre ropné polia na pevnine je náročné pre firmu akejkoľvek veľkosti. Záznam hotových projektov na účely fakturácie, sledovanie nákupu dielov a riadenie prichádzajúcich platieb sú hlavné procesy, ktoré zaisťujú finančné zdravie vášho zásobovania. Riešenia spoločnosti IFS ponúkajú integrované funkcie na riadenie financií a projektov vytvorené s cieľom zjednodušiť tieto procesy a znížiť potenciálne finančné straty vyplývajúce z uchovávania požadovaných záznamov.

Výkonné riadenie všetkých aspektov v rámci poskytovania služieb pre ropné polia

Riešenia spoločnosti IFS ponúkajú flexibilitu a robustnosť potrebnú na zohľadnenie mnohých aspektov ťažby ropy a plynu a poskytovania služieb v teréne. Máme jedinečné vybavenie pre riešenie rôznych potrieb zložitých operácií súvisiacich s ťažbou ropy a plynu, a to bez ohľadu na veľkosť a rozsah.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k odvetviu ťažby ropy a plynu

Download

Zdroje

Propagačný materiál: Tri problémy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti ropných polí

V tomto propagačnom materiáli uvádzame tri často zmieňované problémy, s ktorými sa stretávajú spoločnosti poskytujúce služby v oblasti ropných polí, a spôsob, akým je možné tieto problémy riešiť pomocou softvéru na riadenie podnikových služieb (Enterprise Service Management), správu služieb v teréne (Field Service Management) a riadenie prevádzkových prostriedkov (Enterprise Asset Management).

Prečítajte si ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli