ERP softvér pre procesnú výrobu a balený tovar

Snaha dnešných spoločností z oblasti procesnej výroby a distribúcie spĺňať neustále sa meniace požiadavky zákazníkov a regulačných orgánov pripomína žonglovanie. Treba dosiahnuť rovnováhu medzi rýchlejšími a úspornejšími procesmi a potrebou bezpečnosti a transparentnosti produktov. Ide o veľmi dynamické priemyselné odvetvie, v ktorého centre je nový produktový dizajn a inovácie. Toto neustále sa meniace prostredie navyše musí byť vždy v súlade s požiadavkami FDA, BRC, MHRA, USDA a REACH.

Podnikový softvér pre dnešnú procesnú výrobu

Spoločnosti zaoberajúce sa procesnou výrobou teraz pôsobia globálne, preto IFS Applications umožňujú bezproblémovú komunikáciu dodávateľského reťazca s dcérskymi spoločnosťami, dodávateľmi, partnermi a zákazníkmi ─ bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na opačnom konci mesta alebo v inej krajine. Vďaka možnosti monitorovať vaše procesy naprieč geografickými umiestneniami alebo rôznymi oddeleniami môžete reagovať na zmeny dopytu a dosiahnuť tak rovnováhu medzi službami pre zákazníkov a náklady na zásoby.

Či už sa vaše podnikanie zameriava na potraviny a nápoje, chemický priemysel, alebo lekárske technológie, IFS Applications ponúkajú vyváženú kombináciu všetkých základných prevádzkových funkcií, ktoré by ste od moderného podnikového riešenia na plánovanie podnikových zdrojov (ERP) očakávali.

Zásluhou svojej konfigurovateľnosti a svojho zamerania na služby sú IFS Applications jedným z najvýhodnejších riešení z hľadiska úspor nákladov a času. IFS Applications sú vysoko škálovateľné, takže môžu rásť spoločne s vami.

Spoločnosť IFS je popredným dodávateľom pre odvetvie procesnej výroby

IFS pomáha podnikom z odvetvia procesnej výroby pripraviť sa na budúcnosť tým, že im ponúka:

  • Odbornosť v danom priemyselnom odvetví
  • Agilný softvér
  • Globálny dosah

Process manufacturing corporate video

 

IFS APLIKÁCIE UMOŽŇUJÚ SPOLOČNOSTI AKBAR BROTHERS PLNIŤ JEJ SĽUBY V OBLASTI SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM

Popredný svetový vývozca čaju zo Srí Lanky, spoločnosť Akbar Brothers, dosiahla od prvého zavedenia IFS Aplikácií v roku 2010 vyššiu produktivitu, väčšiu spokojnosť zamestnancov a rýchle plnenie zákazníckych objednávok.

Video s hodnotením spoločnosti Akbar Brothers

Pozrite sa na toto video

Nápojová spoločnosť William Grant dala pri výbere procesného ERP prednosť IFS Aplikáciám pred riešeniami SAP a Oracle.

Procesná výroba

Snívate o dokonalej komunikácii v rámci dodávateľského reťazca s dcérskymi spoločnosťami, dodávateľmi, partnermi aj zákazníkmi – či už sa nachádzajú na druhom konci mesta, alebo planéty? A o procesoch sledovania, ktoré siahajú za hranice štátov aj sektorov? Alebo o jednoduchom zaznamenávaní a reagovaní na zmeny v dopyte, aby ste dosiahli rovnováhu medzi zákazníckym servisom a nákladmi na dodávku? Aké by to bolo, keby ste mali jeden integrovaný systém, ktorý podporuje riadenie akosti, vývoj produktov, predpovedanie zhody materiálov a CRM – obsahujúci dáta, ktoré sú všetkým okamžite k dispozícii? Čo keby vaše ERP riešenie presne spĺňalo potreby vášho odvetvia, vrátane správy receptúr, vyrovnania dávky, sledovania dávky, niekoľkých merných jednotiek a správy dátumu minimálnej trvanlivosti či exspirácie? Snívate o predajcovi ERP, ktorý automaticky zaistí, že postupy pri zaisťovaní súladu materiálov budú vždy zodpovedať miestnej aj medzinárodnej legislatíve a požiadavkám? A ponúkne vám integrované riadenie ekologickej stopy?

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k procesnej výrobe

Download

Zdroje

Riešenie IFS Applications pomáha spoločnosti Silvermill Group čeliť problémom súvisiacim s klimatickými zmenami

 

Nedostatok surovín spôsobený klimatickými zmenami priniesol spoločnosti Silvermill Group, dodávateľovi kokosových prísad, zložité makroekonomické problémy. Navyše muselo vedenie spoločnosti riešiť taktiež problémy so zásobovaním pre nedávnu diverzifikáciu a rýchlu expanziu operácií.

VÝBER SOFTVÉRU PRE PROCESNÚ VÝROBU

Konkurencia je na vzostupe. Tlaky na ceny a marže spolu s rastúcou komplexnosťou dodávateľského reťazca vytvárajú prostredie, v ktorom má udržanie alebo zlepšenie efektivity pri raste veľkosti a zložitosti podniku zásadný význam.

Propagačný materiál na prevzatie