Prehľad produktu

IFS Applications

IFS Aplikácie obsahujú financie, personalistiku, riadenie kvality, správu dokumentov, CRM (Riadenie vzťahov so zákazníkmi), Business Intelligence, riadenie trvalej udržateľnosti a ďalšie kľúčové funkcie, ktoré pomáhajú pri riadení celého životného cyklu produktov, aktív, zákazníkov, projektov a ďalších.

Prehľad produktu