Z trhu k zákazníkovi

Merchandising & Plánovanie sortimentu

Ako zaistíte, aby ste mali správne produkty v správnej predajni v správnom čase? Vďaka agilnému flexibilnému riešeniu ERP. Riešenie pre dodávky a doplňovanie sortimentu od spoločnosti IFS ponúka systematický prístup k nastavovaniu a dosahovaniu vašich budúcich výkonnostných cieľov v oblasti predaja, zásob a ďalších finančných metrík a zároveň sleduje vaše skutočné výsledky pri dosahovaní týchto cieľov. Vaše plánovanie bude založené na historických trendoch a pohľadoch na očakávané budúce zmeny. Pripravte si plán na sezónnosť a neustále sa meniace požiadavky zákazníkov, aby ste zaistili, že budete mať produkty vo svojich distribučných strediskách a predajniach, a tým maximalizovali predaje a zvýšili ziskovosť.

Doplňovanie

Riešenie pre dodávky a doplňovanie sortimentu od spoločnosti IFS vám umožňuje udržiavať zásoby automaticky v pohybe naprieč dodávateľským reťazcom vďaka zachovávaniu miery realizácií. Aby ste sa vyhli tomu, že vrátenie nepredaného tovaru do distribučných stredísk zhltne všetku vašu maržu, naše riešenie pre sortiment a doplňovanie vám umožní stále získavanie produktov. V rámci podpory predvídaných potrieb môžete objednávať na vyžiadanie, dopĺňať objednávku a objednávať podľa krivky produktu alebo veľkosti.

Ak obchodujete s takzvanými dlhodobými produktmi, ktoré sa nepredávajú tak dobre ako vlani, a bude vhodné predať zásoby a znížiť objem nákupu na budúci rok, riešenie pre dodávky a doplňovanie sortimentu od spoločnosti IFS zmenu nákupnej objednávky automatizuje. Tým si udržíte výhodnú nákupnú cenu bez rizika nadbytočného nákupného objemu.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k maloobchodu

Download

Zdroje

Maximize sell-through rates by holding inventory until needed

Read more about IFS Assortment Sourcing and Replenishment in this executive summary.

Download now