Dodávka k zákazníkovi

Nákup

Aby ste zaistili, že budete mať vo svojich distribučných strediskách správne množstvo zásob v správnom čase, musíte sledovať svoje zásoby, lebo ich dodacie lehoty a ceny ovplyvňujú vaše marže. IFS Aplikácie vám pomôžu monitorovať a riadiť dodávateľov, sledovať dodávateľské plánovanie, dohody o cene a faktúry (vďaka funkcii samofakturácie) a monitorovať dodávky, aby sa zaistilo, že je vaša dodávka na ceste a že dostanete správne množstvo. Aby ste získali realistické náklady svojho nákupu, môžete porovnať sumu vo vašich zásobách s nákladmi pri dodaní tak, aby obsahovala poplatky za prepravu, clo, povinné poplatky, dane, poistenie, prevod meny, poplatky za balenie do prepraviek, za manipuláciu a za platbu.

Správa skladu & Distribúcia

Ako získate a zachováte správny sortiment tovaru pri objednávaní, expedícii, manipulácii a udržovaní súvisiacich nákladov v rozumnej výške? Riešenie IFS Warehouse Data Collection poskytuje kompletný prehľad všetkých transakcií vo vašich skladoch a predajniach. Vďaka automatizácii správy zásob vám pomôže stanoviť optimálnu úroveň zásob v distribučnom systéme identifikáciou požiadaviek na zásoby, nastavením cieľov, poskytnutím techník pre doplňovanie, hlásením skutočného a projektovaného stavu zásob a ponukou všetkých funkcií týkajúcich sa monitorovania a správy materiálu.

Kompletný prehľad o sklade pomáha zlepšiť prevádzku na predajniach tým, že poskytuje prehľad o úrovni zásob na jednotlivých predajniach – a to nielen v prípade vlastných zásob danej predajne, ale taktiež v prípade zásob všetkých ostatných predajní. Vďaka tomu môže personál zákazníkom rezervovať tovar na predajniach alebo v iných priľahlých oblastiach, alebo dokonca nechať tovar poslať zákazníkom domov. Výkonná funkcia sledovania umožňuje monitorovať zásoby pri preprave, čím získate čas na reakciu, ak by cestou došlo k nejakému narušeniu.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informácií k maloobchodu

Download

Zdroje

The one-stop-shop solution for your warehouse operation

Read more about IFS Warehouse Data Collection in this executive summary.

Download now