Splníme požiadavky každého poskytovateľa služieb

Spoločnosť IFS rozumie jedinečným výzvam a potrebám poskytovateľov služieb. V skutočnosti začínala spoločnosť IFS ako dodávateľ softvéru na riadenie služieb v jednom z najnáročnejších priemyselných odvetví na svete – jadrovej energetike. Nebojíme sa teda tvrdiť, že máme v tejto oblasti veľmi hlboké vedomosti. Spoločnosť IFS v súčasnosti prináša poskytovateľom služieb zrejme najucelenejšiu ponuku softvéru na trhu a ponúka im odborné znalosti v súvislosti s najnovšími trendmi a dostupnými technologickými nástrojmi.

Spoločnosť IFS ponúka široké spektrum softvéru pre poskytovateľov služieb

Organizácie musia zaistiť včasné dokončenie dôležitých úloh a súčasne optimalizovať nasadenie zamestnancov v teréne vrátane reťazcov podpory. Podnikový softvér využívaný v tomto prostredí musí obstarávať informované riadenie činností bez ohľadu na to, či je práca vykonávaná na lineárnych aktívach, u zákazníka, v dielni, alebo v priemyselnom zariadení.

Poskytovatelia služieb sa môžu spoľahnúť na široké spektrum podnikového softvéru od spoločnosti IFS, ktoré zahŕňa:

Rozsiahle vedomosti a odborné znalosti v odvetví

Trendy ako servitizácia a digitálna transformácia formujú priemyselné odvetvie a spôsob, akým poskytovatelia služieb pristupujú k svojmu podnikaniu. V dôsledku týchto trendov boli na trh uvedené taktiež nové technológie ako napríklad drony a technologické nástroje ako IFS IoT Business Connector. Vďaka spolupráci s naším tímom odborníkov špecializujúcich sa na príslušné odvetvie si môžete byť istí, že spoločnosť IFS vás bude sprevádzať na každom kroku s cieľom zaistiť, aby vaša organizácia využívala tieto trendy a technológie spôsobom, ktorý umožní prevádzkovať vaše podnikanie efektívnejšie, produktívnejšie a ziskovejšie. Budete sa tak môcť postarať o budúcnosť svojej spoločnosti a pripraviť ju na všetko, čo bude vo vašom odvetví nasledovať.

 

Spoločnosť IFS je popredným dodávateľom pre poskytovateľov služieb

IFS pomáha poskytovateľom služieb pripraviť sa na budúcnosť tým, že im ponúka:

  • Odbornosť v danom priemyselnom odvetví
  • Agilný softvér
  • Globálny dosah

IFS FSM: the most complete connected field service solution

Spoločnosť Auto Windscreens zvyšuje zásluhou IFS Aplikácií svoju efektivitu aj spokojnosť zákazníkov

Spoločnosť Auto Windscreens je popredným britským výrobcom autoskiel a vo svojom odvetví získala už niekoľko ocenení. Spokojnosť zákazníkov je pre ňu viac než len pridanou hodnotou je základom jej podnikateľského úspechu.

Auto Windscreens Customer Video

 

SPRÁVA SLUŽIEB V TERÉNE OD SPOLOČNOSTI IFS PODPORUJE BEZPROBLÉMOVÝ CHOD SPOLOČNOSTI CUBIC

Správa služieb v teréne predstavuje pre spoločnosť Cubic dôležitý prvok, ktorý zároveň tvorí súčasť jej konkurenčnej výhody. A spoločnosť IFS zvyšuje jej agilnosť ako organizácie, ktorá je schopná plniť svoje sľuby v oblasti služieb zákazníkom.

Odporúčania od spoločnosti Cubic Transportation Systems

INTEGROVANÉ KOMPLETNÉ RIEŠENIE URÝCHĽUJE DOSIAHNUTIE POŽADOVANEJ HODNOTY
IFS vám ako jediný integrovaný dodávateľ ERP softvéru umožňuje zlepšiť pozíciu vašej spoločnosti v hodnotovom reťazci pokrytím všetkých vašich obchodných problémov.

OPTIMALIZÁCIA PROSTRIEDKOV
IFS Aplikácie vám pomôžu zvýšiť produktivitu optimalizáciou pracovnej sily podľa kompetencií, harmonogramov, SLA a ďalších rozlišujúcich faktorov. Vďaka poprednému nástroju na plánovanie v danom odvetví môžete znížiť nadbytočnosť, eliminovať zbytočné výjazdy, získať zo svojich zdrojov viac a súčasne znížiť dopad na životné prostredie.

PLNENIE ZMLÚV
IFS Aplikácie umožňujú optimalizovať prostriedky na základe obmedzenia plánovania zmlúv a zmlúv o úrovni poskytovaných služieb a zaistiť tak, že tí správni technici dorazia na požadované miesto v správnom čase. Transparentný agilný softvér uľahčuje plánovanie nepredvídateľných udalostí, takže môžete v prípade potreby zmeniť plán v reálnom čase. IFS Aplikácie zároveň poskytujú väčšiu mobilitu, vďaka ktorej vaši technici budú môcť stráviť viac času v teréne a menej času v kancelárii. Tým zvýšite svoj zisk, ušetríte čas a znížite administratívne náklady.

MIMO KANCELÁRIE, NAPRIEK TOMU SO VŠETKÝMI INFORMÁCIAMI
Funkcie pre mobilitu zabudované v IFS Aplikáciách zaisťujú okamžitý záznam dát a tok informácií v dodávateľskom reťazci služieb v obidvoch smeroch. Ak vybavíte svojich pracovníkov v teréne smartfónmi, tabletmi alebo notebookmi, zvýšite nielen produktivitu vďaka väčšej úžitkovosti, ale zároveň spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami.

SPRÁVA NÁHRADNÝCH DIELOV
S IFS Aplikáciami získate istotu, že máte k dispozícii tie správne náhradné diely a že nákladné vozidlá sú správne naložené. Zároveň môžete sledovať, čo a kde sa použilo. Funkcie na správu skladu sú integrované do vášho softvéru na správu nákupných procesov a riadenie dodávateľského reťazca. Ak boli diely vykázané ako použité, okamžite sa objaví aktualizácia, ktorá v prípade potreby spustí nákupnú objednávku, aby skladové zásoby zostali na požadovanej úrovni – ani nižšie, ani vyššie.

GLOBALIZÁCIA
Funkcie IFS Aplikácií pre viac pracovísk, niekoľko jazykov a niekoľko mien zaisťujú, že vaši zákazníci budú mať pocit, akoby pracovali s jednou spoločnosťou vykazujúcou štandardnú a nemennú kvalitu, výkonnosť a plnenie, a to bez ohľadu na miesto výkonu vašej činnosti. V súvislosti s rastom vašej spoločnosti vám IFS Aplikácie umožnia promptne integrovať nové entity, urýchliť dosiahnutie požadovanej hodnoty a maximalizovať návratnosť investícií.

PLNÍME OČAKÁVANIA – BUDUJEME DOBRÚ POVESŤ

IFS Service Management je riešenie určené pre všetky organizácie poskytujúce služby, ktoré slúži na správu životného cyklu kompletných služieb. Či už poskytujete služby v teréne, v továrni, v dielni, u zákazníka doma či v kancelárii, pri lineárnych alebo iných kapitálových aktívach či kdekoľvek inde, IFS Service Management má pre vás riešenie. Toto riešenie je vám k dispozícii bez ohľadu na to, či dodávate služby podnikom alebo priamo koncovým zákazníkom prostredníctvom rezervácií schôdzí alebo v rámci náročných zmlúv o úrovni služieb (SLA) či zmlúv o údržbe.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Rezervácia ukážky

Zistite, čo náš softvér na správu služieb v teréne dokáže urobiť pre váš podnik – registrujte sa teraz, aby ste získali ukážku.

Rezervácia ukážky

IFS named a Leader once again

IFS has been recognized as a Leader in every Gartner Magic Quadrant for FSM since 2014.

View the full report

Polygon zvyšuje produkciu vďaka riešeniu IFS Applications

 

Podniky zaoberajúce sa zmiernením škôd na majetku, ako je spoločnosť Polygon, musia byť pružné a schopné rýchlo reagovať. Bezprostrednosť mobilných služieb pomohla spoločnosti Polygon v posledných rokoch skvalitniť poskytovanú podporu, avšak stále chýbala nejaká integrovaná platforma, ktorú by bolo možné kombinovať s mobilnými riešeniami a ktorá by sa dala použiť ako nástroj na správu.

VÝBER SOFTVÉRU NA SPRÁVU PODNIKOVÝCH SLUŽIEB

Poskytovatelia, ktorí minimalizujú riziko a ťažia z príležitostí, si vyberajú softvérové riešenia, ktoré sa dokážu vyrovnať s výzvami a zároveň poskytujú agilnosť podnikania potrebnú na dosiahnutie úspechu.

Propagačný materiál na prevzatie