Vyhľadajte partnerskú spoločnosť IFS. Staňte sa partnerom IFS.

Bez ohľadu na to, či hľadáte vhodného IFS partnera, ktorý by vám pomohol implementovať, rozšíriť alebo pridať hodnotu k vašim IFS Aplikáciám - alebo sa pozeráte na možnosť zapojenia v jednej z našich rôznorodých úrovní partnerstva - ste tu správne. IFS spolupracuje a udeľuje osvedčenia vybraným spoločnostiam, ktoré môžu doplniť našu ponuku realizačných a poradenských služieb alebo integrovať schválené technológie či software s IFS Aplikáciami.

Spoločnosť IFS ponúka svojim zákazníkom jednotné výkonné aplikačné prostredie, priamy predajný kanál a skúsené servisné tímy a konzultantov. Vážime si hodnotu, ktorú pridávajú naši partneri – tak veľkí, ako malí. Z tohto dôvodu aktívne rozširujeme ekosystém našich partnerov, aby sme pre našich zákazníkov zaistili možnosť voľby:

  • Poskytovaním služieb prostredníctvom miestnych odborníkov alebo rozširovaním našich kapacít pri veľkých a zložitých projektoch alebo pri zvýšenom dopyte.
  • Podporou portfólia aplikačných technológií, ktoré nám umožňujú vytvárať hodnotu pomocou otvorených nechránených štandardov.

  • Ponukou doplnkových softvérových a hardvérových rozšírení, ktoré zhodnocujú naše produkty.

IFS Academy je miestom, kde spoločnosť IFS školí a certifikuje servisných partnerov a na ktoré sa zákazníci IFS obracajú, keď potrebujú radu alebo pomoc s implementáciou. Tento prístup zaisťuje, že bez ohľadu na to, kto u zákazníka pracuje, má kvalifikáciu umožňujúcu podanie najlepšieho výkonu. Spoločnosť IFS oficiálne uznáva partnerov poskytujúcich doplnkový softvér a riešenia.

SERVISNÍ PARTNERI

Ide o poradenské služby v oblasti riadenia, systémových integrátorov, konzultačné služby, dodávateľov a organizácie poskytujúce podporu. Zlepšujú a/alebo rozširujú schopnosť zaistiť maximálny prínos z IFS Aplikácií a súvisiacich produktov.

RSS kanál – Novinky od partnerov vybrané z tlačových správ IFS – podľa okolností.

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI

Tieto spoločnosti poskytujú technológie a/alebo infraštruktúru pre podporu nasadenia IFS Aplikácií. Ponúkajú hardvérové a/alebo softvérové technologické komponenty, na ktorých sa prevádzkujú riešenia spoločnosti IFS.

NEZÁVISLÍ DODÁVATELIA SOFTVÉRU

Títo partneri zlepšujú, rozširujú alebo dopĺňajú softvérové funkcie ponúkané v rámci IFS Aplikácií a súvisiacich produktov.

OBCHODNÍ PARTNERI

Títo partneri distribuujú IFS Aplikácie obvykle v regiónoch, kde má spoločnosť IFS obmedzené priame zastúpenie.

REFERENČNÍ PARTNERI

Osoby s veľmi dobrými znalosťami odvetvia, ktoré upozorňujú spoločnosť IFS na obchodné príležitosti. Profitujte zo svojich kontaktov a znalosti trhu. Využite súčasných partnerov spoločnosti IFS alebo osoby, ktoré môžu spoločnosť IFS upozorňovať na nových potenciálnych zákazníkov.

IFS ACADEMY – ŠKOLENIE PRE PARTNEROV

Zistite si informácie o ponuke spoločnosti IFS v oblasti školenia partnerov. Školenie pre servisných a produktových partnerov.

IFS Academy

VAŠA PRÍRUČKA K SIETI PARTNEROV SPOLOČNOSTI IFS

Táto príručka poskytuje všeobecný zasvätený pohľad na program výhod a predmetov plnenia spojených so sieťou partnerov spoločnosti IFS.