Program pre odporúčanie záujemcov

Zapojte sa do nášho programu pre odporúčanie záujemcov a získajte ďalší zdroj príjmov!

Chceli by ste si zarobiť 5 % z každého úspešne uzavretého obchodu, ktorý predložíte spoločnosti IFS? Náš program pre odporúčanie záujemcov uľahčuje spoločnostiam odovzdávanie potenciálnych zákazníkov spoločnosti IFS a je ideálny pre spoločnosti, ktoré sa nezaoberajú priamym predajom produktov a služieb spoločnosti IFS.

Dokonca aj v prípade, že vaša odbornosť nezahŕňa predaj riešení, môžete získať dodatočný príjem tým, že pošlete leady pre tieto príležitosti ďalej spoločnosti IFS, aby ich odovzdala príslušným regiónom IFS.

Kedykoľvek partner identifikuje obchodnú príležitosť, ktorá má potenciál pre ERP riešenie alebo akékoľvek iné riešenie, pre ktoré by bol vhodný niektorý z produktov spoločnosti IFS, partner v dobrej viere posúdi produkty IFS a v prípade, že budú pre niektorú z takých príležitostí predstavovať vhodné riešenie, bude všetkými primeranými prostriedkami komerčne propagovať produkt IFS.

Len čo partner identifikuje kvalitný lead, treba vyplniť referenčný formulár. Tým bude lead presmerovaný na príslušného obchodného zástupcu IFS, aby sa určilo, či sa už spoločnosť IFS týmto leadom nezaoberá. Podľa dodatku pre referenčných partnerov sa spoločnosť IFS bude snažiť do 30 dní informovať partnera, či bolo rozhodnuté usilovať o získanie tohto leadu, alebo nerobiť v dobrej viere s ohľadom na lead žiadne kroky.

*Obchodné príležitosti vo verejnom sektore nie sú prípustné.  

**Veľkosť leadu nie je nijak obmedzená.

***Program nie je k dispozícii v týchto krajinách a regiónoch: Balkán, Česká republika, Gruzínsko, Maďarsko, Izrael, Kazachstan, Poľsko, Rusko a CIS, Slovensko, Turecko, Ukrajina.

****Spoločnosť IFS môže kvôli predaju odovzdať lead našim obchodným partnerom.

Generujte leady, zatiaľ čo pracujete s odborníkmi:

Hneď ako odošlete lead, bude táto informácia odovzdaná jednému z našich SME (Subject Matter Expert) pracovníkov, aby ju posúdil. Následne vás pracovník kontaktuje, aby overil avizovanú obchodnú príležitosť a aby sa uistil, že sú vo veci zainteresované tie správne osoby. Naši SME pracovníci sú špecialisti na danú oblasť a zaručujeme, že ich odbornosť urobí na vašich zákazníkov dojem. Môžete si byť istí, že váš lead bude mať najvyššiu prioritu a že sme tu preto, aby sme v maximálnej miere podporili vaše snahy.

Jednoduché sledovanie a bezpečnosť:

Niektoré softvérové spoločnosti vyžadujú, aby ste pri registrácii obchodných dohôd vyplňovali dlhé formuláre. My usilujeme o to, aby bolo spustenie procesu čo najjednoduchšie. Dokážeme vám pomôcť určiť, či je prínosné sa daným leadom podrobnejšie zaoberať, a v prípade, že to tak nebude, môžeme vás naviesť tým správnym smerom. Uvedomujeme si, že váš čas je drahocenný, preto je súčasťou záväzku spoločnosti IFS taktiež sledovanie, rýchle reakcie v prípade odpovede a bezpečnosť vašich obchodných príležitostí.

Tak sa v pokoji posaďte a prenechajte túto ťažkú prácu spoločnosti IFS:

Je to jednoduché – stačí zadať lead do online referenčného formulára IFS a nechať náš tím, aby zostavil vhodné riešenie. My zrealizujeme predaj a prostredníctvom dodatočných príjmov zlepšíme hospodárske výsledky vašej spoločnosti. Maximálna transparentnosť celého procesu je úplnou samozrejmosťou.

Rentabilita:

Ak sa vami odporúčaná spoločnosť rozhodne nakúpiť riešenie od spoločnosti IFS, získate odmenu. My urobíme potrebnú prácu a vy získate výhodu tým, že budete v každom okamihu pri tom, budete sa učiť a získate viac informácií o technológiách spoločnosti IFS z prvej ruky.

Po uzavretí predaja získate 5 % odmenu (max. 30 000 EUR). Ďalšie podmienky nájdete v dokumente Referenčný program IFS 2017.


Aby mohla vaša organizácia získať odmeny za referencie o leadoch, musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Musí byť zaregistrovaná v sieti partnerov spoločnosti IFS a musí vyplniť Dodatok pre referenčných partnerov.
 • Musí pred vykonaním transakcie vyplniť Referenčný formulár IFS pre leady (ďalšia karta).
 • Musí ísť o novú obchodnú príležitosť, ktorá doteraz spoločnosť IFS nie je známa.
 • Nesmie mať voči spoločnosti IFS žiadne záväzky

Výška odmeny za referencie bude stanovená a dojednaná v Prílohe o odmene za referencie a odmena bude vyplatená až po úspešnom uzavretí predaja.

Ako referenčný partner získate od spoločnosti IFS výhody, ktoré zlepšia vaše hospodárske výsledky:

 • Do programu sa je možné zapojiť jednoducho a bezplatne.
 • Online podací systém umožňujúci zasielanie oznámení o stave a sledovanie.
 • Rýchle odpovede od vyhradených pracovníkov IFS.
 • Garantovaná bezpečnosť a ochrana predmetných obchodných príležitostí.

Máte záujem zapojiť sa do programu siete partnerov spoločnosti IFS ako referenčný partner? Zaregistrujte sa pomocou 5 jednoduchých krokov!

 1. Preštudujte si podrobnosti a posúďte, či je vaša organizácia vhodná na to, aby sa stala referenčným partnerom.
 2. Kliknite na tlačidlo Podať žiadosť a odošlite informácie o vašej spoločnosti.
 3. Ak súhlasíte s podmienkami, vyplňte referenčnú zmluvu pomocou formulára DocuSign.
 4. Tá bude odoslaná regionálnemu manažérovi pre partnerov na posúdenie a následne vám odošleme oznámenie o prijatí či odmietnutí vašej žiadosti.
 5. V prípade, že vaša žiadosť bude prijatá, môžete odoslať informácie o leadoch z časti „Odoslať lead“.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na IFS Partner Network Office.


Podať žiadosť!

Odbornosť našich ľudí a riešení v danom priemyselnom odvetví spolu s našimi záväzkami voči našim zákazníkom z nás urobili uznávaného lídra a najčastejšie odporúčaného dodávateľa v našom sektore. Náš tím 3 300 zamestnancov sa stará o podporu viac než milióna používateľov na celom svete prostredníctvom siete našich miestnych pobočiek a rastúceho ekosystému partnerov. Ak spojíme sily a budeme spolupracovať, môžeme vytvoriť dodatočný príjem pre obe strany. Je to víťazná kombinácia!

Pred tým, ako odošlete lead, uistite sa, prosím, že rozumiete všetkým podmienkam programu, keďže budú prijímané iba leady od schválených referenčných partnerov. Ďalšie podrobnosti nájdete na karte Podať žiadosť.

*Referencie týkajúce sa ďalších pobočiek alebo pridružených pracovísk budú posudzované individuálne.

**Exspiračná lehota leadu je 12 mesiacov, ak nedošlo k jej predĺženiu zo strany spoločnosti IFS písomnou formou.