Program pre partnerov spoločnosti IFS

Spoločnosť IFS verí, že efektívne partnerstvo je jedným z najúčinnejších prístupov vedúcich k splneniu integrovaných požiadaviek našich zákazníkov. Tento spôsob spolupráce s partnermi navodzuje jednoduchosť, transparentnosť a dôveru pri práci s našimi spoločnými zákazníkmi a pomáha našim koncovým zákazníkom poskytovať to isté aj ich zákazníkom.

Sieť partnerov spoločnosti IFS pomáha spoločnosti IFS aj partnerom dosiahnuť nasledujúce ciele:

  • Vytvoriť jasný a jednoduchý rámec pre spoluprácu partnerov so spoločnosťou IFS.

  • Zaistiť synchronizáciu stratégií s našimi zákazníkmi.

  • Generovať nové a vzájomne prospešné obchodné príležitosti.

  • Vytvoriť efektívne vzťahy s poprednými dodávateľmi hardvéru a softvéru ponúkajúce nové príležitosti. Riešenia našich partnerov dopĺňajú a/alebo rozširujú ponuku spoločnosti IFS tým, že poskytujú našim zákazníkom dodatočné a/alebo vylepšené funkcie a/alebo integračné služby.

  • Zaistiť používanie vhodných prostriedkov na splnenie požiadaviek v oblasti predaja, marketingu, školenia a certifikácie partnerov, vývoja, podpory a služieb.
  • Uľahčiť interakciu medzi spoločnosťou IFS a našimi partnermi pomocou jediného kontaktného miesta v rámci celej spoločnosti IFS.

  • Zaručiť výmenu vhodných aktuálnych informácií o podnikaní, produktoch a riešeniach prostredníctvom internej a externej webovej komunikácie.

  • Vytvoriť povedomie o trhu a ukázať výhody spoločnej stratégie vedúcej k dosiahnutiu úspechu zákazníkov prostredníctvom spoločných riešení, príbehov o úspechoch zákazníkov a centier riešení.

Príručka k programu pre partnerov

Zistite, čím sa spoločnosť IFS líši od ostatných. Staňte sa partnerom spoločnosti IFS a vstúpte do nového sveta príležitostí pre svoje podnikanie.

Výhody a ďalšie informácie