Profesionálne služby pre zákazníkov IFS

Ponúkame celý rad služieb, ktoré maximalizujú návratnosť vašej investície do IFS Aplikácií.

 • Nákladovo efektívna implementačná metodika zaistí, že vaše nové riešenie je v prevádzke včas a v rámci rozpočtu, so zárukou transparentnosti a kontroly v priebehu celého procesu.
 • Nepretržitý prístup k vzdelávacím materiálom prostredníctvom našich e-learningových materiálov znamená, že vaši zamestnanci môžu priebežne zvyšovať svoje kompetencie, čo vám pomôže zostať konkurencieschopný.
 • Koncept podpory vám umožní mať kontrolu nad tým, ako sa krok za krokom pridávajú nové funkcie a technológie. A to na lokálnej úrovni s globálnou podporou v prípade potreby.
 • OpenIFS, naša on-line komunita, poskytuje zákazníkom a partnerom možnosť komunikovať medzi sebou a s IFS, a diskutovať o témach, ktoré ich zaujímajú.
 • Dostať sa do blízkosti našich zákazníkov je pre nás dôležité. Používateľské skupiny sú nezávislé fóra, v ktorých sa naši zákazníci schádzajú, aby diskutovali o aktuálnych trendoch medzi sebou aj s nami.
 • Pre rôzne priemyselné odvetvia existujú poradné zbory, aby zákazníkom umožnili podeliť sa s nami o svoje názory na budúce trendy a požiadavky.

Spoločnosť IFS ponúka flexibilné spektrum služieb podpory a údržby. Zákazníci si môžu zvoliť rôzne úrovne komplexnej alebo základnej údržby. Služby poskytujú centrá podpory umiestnené po celom svete, ktoré sú v prevádzke 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Výhody

 • Zníženie nákladov a zložitosti pomocou individuálneho poradenstva a optimalizovaných zlepšení výkonov.
 • Celosvetová podpora poskytovaná globálnou organizáciou a nepretržitý prístup k odborným znalostiam, ktoré sú pre vás dôležité.
 • Maximalizovaná návratnosť investície zásluhou rýchleho rozlíšenia kritických problémov a proaktívna eliminácia problémov.
 • Lokálna podpora pomocou servisných pracovníkov, ktorí poznajú vaše podnikanie a vaše lokálne podmienky.
 • Optimalizovaná pohotovosť s priebežnými informáciami o opravách a alternatívnych riešeniach dostupných pre vašu inštaláciu.
 • Plná kontrola po celý čas životného cyklu s podrobnou analýzou pri plánovanej zmene vášho systému.
 • Efektívne riešenie opráv alebo používateľských úprav so štruktúrovanými informáciami o vašom prostredí.
 • Spokojnosť koncových používateľov, ktorí môžu nahlásiť, sledovať a riadiť problémy 24 hodín denne 7 dní v týždni alebo majú prístup do informačnej databázy.

Spoločnosť IFS ponúka dobre štruktúrovanú implementačnú metodiku, ktorá je zárukou úspechu. Naši pracovníci používajú tento preverený spôsob, čo je dôvodom, prečo zákazníci spoločnosti IFS patria k najspokojnejším v odvetví.

Spoločnosť IFS ctí zásady profesionálneho prístupu, jednoduchosti a dodržiavania záväzkov. Ponúkame širokú škálu kompetencií, ktoré garantujú, že vy ako zákazník dostanete to, čo potrebujete.

Načúvame, sme aktívni a disponujeme rozsiahlymi kompetenciami, dlhoročnými skúsenosťami a hlbokými znalosťami niekoľkých rôznych odvetví. Sme presvedčení, že viac hláv viac vie. V spoločnosti IFS sa snažíme za všetkých okolností uspokojiť požiadavky zákazníka. Presvedčíme sa, že chápeme vašu situáciu, a vedieme vás k správnej voľbe, takže získate pridanú hodnotu z IFS Aplikácií a z úzkej spolupráce s našimi konzultantmi.

Sme odvážni a spochybňujeme predpojaté predstavy. A robíme to preto, aby vaša spoločnosť mohla optimalizovať svoje silné stránky a príležitosti.

Spoločnosť IFS ponúka veľký počet vzdelávacích kurzov pre konzultantov, partnerov a zákazníkov. Obráťte sa na svojho manažéra pre styk so zákazníkmi, ktorý vám poskytne viac informácií o školení.

Zmluva o mlčanlivosti

S ohľadom na skutočnosť, že zamestnávateľ používateľa spolupracuje so spoločnosťou IFS, tieto strany spolu podpíšu Zmluvu o mlčanlivosti.

Zmluva o mlčanlivosti

KOMUNITA POUŽÍVATEĽOV OPENIFS

OpenIFS je trvalo prístupná on-line komunita a platforma pre spoluprácu s cieľom využiť kolektívne znalosti zákazníkov, partnerov a zamestnancov spoločnosti IFS. Prostredníctvom on-line komunity môžu jej členovia nadväzovať kontakty s inými členmi napríklad s cieľom zdieľať nápady, osvedčené postupy alebo ak chcú klásť otázky.

Prihlásenie do portálu IFS