IFS Academy Kurzy pre konzultantov

Program vzdelávacích kurzov k IFS Aplikáciám je určený pre aplikačných konzultantov, ktorí zavádzajú IFS Aplikácie a poskytujú konzultácie a/alebo podporu k IFS Aplikáciám. Po absolvovaní týchto vzdelávacích kurzov je aplikačný konzultant schopný riešiť bežné problémy súvisiace s IFS Aplikáciami.

IFS Associate Courses: IFS Fundamentals

Training Module Description Duration  
IFS Look and Feel Workshop 0.5 day More
Data Requirements Workshop 1 day More
Financials Basic Setup Workshop 0.5 day More
Application Management Workshop 0.5 day More
Reporting Workshop 0.5 day More
Basic Processes Workshop 2 days More

IFS Specialist Courses: IFS Financials

Training Module Description Duration
General Ledger Workshop 1 day More
Accounts Payable Workshop 1.5 days More
Accounts Receivable Workshop 1 day More
Project Finance Workshop 1.5 days More
Fixed Assets Workshop 1 day More
Financial Analysis Workshop 2 day More
Group Consolidation Workshop 1 day More
E-Invoice Workshop 1 day More

IFS Specialist Courses: IFS Human Capital Management

Training Module Description Duration
Employee & Organization Management Workshop 2 day More
Time and Attendance Workshop 3 days More
Expense Management Workshop 2 days More
Health and Safety Workshop 1 day More
Qualifications & Employee Development Workshop 1 day More
Training Management Workshop 1 day More
Payroll Administration Workshop 0.5 day More
Employee and Manager Self-Service Workshop 0.5 day More
Recruitment Workshop 1 day More

IFS Specialist Courses: IFS Supply Chain

Training Module Description Duration
Inventory Replenishment Workshop 2 days More
Rental Management Workshop 2 days More
SRM & Procurement Workshop 2 days More
Sales Order (Customer Orders) Workshop 3 days More
Supply Chain Planning Workshop 1 day More
Shipment Management Workshop 1 day More

IFS Specialist Courses: IFS Projects

Training Module Description Duration
Project Management Workshop 2 days More
Project Reporting Workshop 1 day More
Project Budgeting and Forecasting Workshop 1.5 days More
Sub-Contract Management Workshop 1 day More
Sales Contract Management Workshop 1 day More
Risk Management Workshop 1 day More
Planning & Scheduling Workshop 2 days More

IFS Specialist Courses: IFS Maintenance

Training Module Description Duration
Preventative Maintenance Workshop 1 day More
Equipment Workshop 1 day More
Work Order Workshop 1 day More

IFS Specialist Courses: IFS Engineering

Training Module Description Duration
PDM Configuration Workshop 1 day More
Engineering Change Management Workshop 1 day More
Project Delivery Workshop 1.5 days More

IFS Specialist Courses: IFS Manufacturing

Training Module Description Duration
Costing Workshop 2 days More
Material & Resource Planning Workshop 2 days More
Discrete Manufacturing (Shop Order) Workshop 2 days More
Repetitive Manufacturing Workshop
1 day More
Shop Floor Reporting Workshop
2 days More
Batch Process Manufacturing Workshop
2 days More
Configure & Make to Order Workshop
2 days More

IFS Specialist Courses: IFS Cross-Functionals

Training Module Description Duration
Document Management Workshop 2 days More

IFS Specialist Courses: IFS Sales and Services

Training Module Description Duration
CRM Workshop 2 days More

Kurzy pre partnerov spoločnosti IFS: IFS Základy

Vzdelávací modul

Popis
Čas trvania
 
IFS Look and Feel (prostredie)
Workshop 1/2 dňa Viac
Požiadavky na dáta
Workshop 1 deň Viac
Základné nastavenie financií
Workshop 1/2 dňa
Viac
Riadenie aplikácií
Workshop 1/2 dňa
Viac
Tvorba výkazov
Workshop 1/2 dňa
Viac
Základné procesy
Workshop 2 dni Viac

Kurzy pre špecialistov spoločnosti IFS: IFS Financie

Vzdelávací modul

Popis
Čas trvania
 
Účtovníctvo Workshop 1 deň
Viac
Záväzky Workshop 1.5 dňa
Viac
Pohľadávky Workshop 1 deň
Viac

Kurzy pre špecialistov spoločnosti IFS: IFS Dodávateľský reťazec 

Vzdelávací modul

Popis
Čas trvania
 
Zásoby Workshop 2 dni Viac

IFS Associate Courses: IFS FSM Fundamentals

Training Module Description Duration  
FSM Introduction
Workshop 1/2 day More
FSM Core Concepts
Workshop 1 day More
FSM Core Processes
Workshop 2 day More
FSM Configuration
Workshop 1/2 day More
FSM Optional Features Workshop 1 day More

 

IFS Specialist Courses: IFS Field Service Management

Training Module Description Duration  
FSM Application Admin
Workshop 2 day More
FSM Service
Workshop 4 day More
FSM Repair Center
Workshop 3 day More
FSM Contracts
Workshop 3.5 day More
FSM Logistics - Inventory Workshop 2.5 day More
FSM Financial Workshop 2 day More
FSM Integration Framework Workshop 2 day More

IFS Associate Courses: IFS EOI Fundamentals

Training Module Description Duration
IFS EOI Fundamentals
Workshop 1 day More 

IFS Associate Courses: IFS EOI Presales Consultant

Training Module Description Duration  
IFS EOI Experience, Pitch & Go
Workshop 2 day More 

IFS Associate Courses: IFS EOI Business Consultant 

Training Module Description Duration
BizMap Workshop Facilitation
Workshop 2 day More

IFS Specialist Courses: IFS EOI Business Modeler

Training Module Description Duration
Business Modeling 1
Workshop 2 day More
Business Modeling 2
Workshop 2 day More

IFS Specialist Courses: IFS EOI BI Modeler

Training Module Description Duration
Business Modeling 1
Workshop 2 day More
Data Integration Workshop 2 day More

IFS Specialist Courses: IFS EOI Meta and Execution Modeler 

Training Module Description Duration
Meta Designer Workshop 2 day More
Execution Modeler Workshop 4 day More

IFS Specialist Courses: IFS EOI Functional Application Manager  

Training Module Description Duration
EOI Functional Support Workshop 0.5 day More

REGISTRÁCIA

Školenie IFS Academy je otvorené pre zákazníkov a členov Siete partnerov spoločnosti IFS. Pomocou nasledujúceho odkazu môžete zažiadať o výučbu určenú pre konzultantov, vývojárov alebo technikov.

Zaregistrujte sa tu