IFS Academy krzy pre vývojárov

Predpokladom pre účasť v týchto kurzoch je všeobecná znalosť ERP softvéru a prostredie IFS Aplikácií. Uchádzači ďalej musia mať dobré znalosti o príslušných obchodných procesoch týkajúcich sa ich odbornosti. Skúsenosti z odvetvia sú vítané. A nakoniec, nutným predpokladom je znalosť princípov objektového projektovanie Object Oriented Design v jazykoch SQL, PLSQL, C # a JAVA.

Associate Courses: Developer Essentials

Training Module Type Duration  
Base Server Development for Application Core Workshop 3 days More

Associate Courses: Developer Essentials with Reports

Training Module Type Duration
Base Server Development for Application Core Workshop 3 days More
IFS Report Designer Development Workshop 2 days More

Specialist Courses: Application Forms Development

Training Module Type Duration  
Application Forms Development Workshop 5 days More

Specialist Courses: Aurena Development

Training Module Type Duration
Aurena Development Workshop 5 days
More

Specialist Courses: Integration Development

Training Module Type Duration
Middle Tier Development Workshop 3 days More
Setting Up and Configuring Integrations Workshop 2 days More

Associate Courses: Base Server Development

Training Module Type Duration  
Base Server Development for Application Core Workshop 3 days More
Translations, "Terms" Concept & Term Binding Workshop 1 day More

Associate Courses: Report Development

Training Module Type Duration
Base Server Development for Application Core Workshop 3 days More
Translations, "Terms" Concept & Term Binding Workshop 1 day More
IFS Report Designer Development Workshop 2 days More

 

Specialist Courses: Application Forms Development

Training Module Type Duration  
Application Forms Development Workshop 5 days More

Specialist Courses: Integration Development

Training Module Type Duration
Middle Tier Development Workshop 3 days More
Setting Up and Configuring Integrations Workshop 2 days More

 

 

REGISTRÁCIA

Školenie IFS Academy je otvorené pre zákazníkov a členov Siete partnerov spoločnosti IFS. Pomocou nasledujúceho odkazu môžete zažiadať o výučbu určenú pre konzultantov, vývojárov alebo technikov.

Zaregistrujte sa tu