Uzatváranie zmlúv a infraštruktúra v odvetví výstavby

Vzhľadom na rastúce konkurenčné tlaky a záťaž nových legislatívnych predpisov je pre spoločnosti z oblasti konštrukcie, výstavby a infraštruktúry zásadné, aby zaviedli a využívali také podnikové riešenie, ktoré udrží krok s ich svetom, ktorý je neustále v pohybe a podlieha mnohým zmenám. IFS Aplikácie sú riešením, ktoré je možné nakonfigurovať presne podľa požiadaviek vašich zmluvných dodávateľov. IFS Aplikácie sú navyše postavené na otvorenej architektúre – vďaka tomu je možné ich hladko integrovať so systémami tretích strán a jednoducho prispôsobiť všetkým zmenám, ktoré môžu daný priemysel v budúcnosti postihnúť. Zásluhou komplexných projektových funkcií, dokonalej integrácie a bezkonkurenčnej použiteľnosti sú IFS Aplikácie tým najlepším riešením, ktoré udrží vaše podnikanie v správnom smere.

Informácie o súbore: Brožúra,   pdf   0.3 MB

DOWNLOAD Brožúra

Prevziať