Riešenia IFS pre odvetvie ťažby ropy a plynu

Spoločnosť IFS je popredným dodávateľom riešení na správu prevádzkových prostriedkov (EAM) a plánovania podnikových zdrojov (ERP) založeného na projektoch pre odvetvie ťažby ropy a plynu. Pre väčšinu ropných a plynárenských spoločností sú projekty základom ich podnikania. Riadenie projektov rôznych veľkostí a zložitosti je často kľúčom k úspechu. IFS Aplikácie predstavujú skutočné riešenie zamerané na projekty, v rámci ktorého je samotný projekt ústredným bodom, čo zaisťuje vysokú mieru prehľadnosti a transparentnosti v celom podniku. Parametre založené na projektoch riadia a určujú plány pre konštrukčný návrh, nákup, dodávku dokumentov, zriadenie pracovných miest a zhotovenie. Zároveň je zaistený efektívny tok informácií medzi rôznymi oblasťami.

Informácie o súbore: Brožúra,   pdf   1.6 MB

DOWNLOAD Brožúra

To download your free copy, please fill in the form below.

Informácie o vás