Ako bude IoT vyzerať v roku 2020

Internet vecí podporený digitálnou transformáciou, ku ktorej dochádza v podnikoch po celom svete, bude v nadchádzajúcom desaťročí faktorom prinášajúcim rast a inovácie. Tento propagačný materiál poskytuje hlbší náhľad do digitálnej transformácie a IoT, konkrétne na:

  • výskum firmy International Data Corporation,
  • prehľad situácie,
  • výhľad a predpovede v oblasti IoT,
  • výzvy a príležitosti.

Firma IDC verí, že si všetky spoločnosti a organizácie potrebujú pripraviť stratégiu pre IoT. Tieto stratégie musia stanoviť obchodné ciele, definovať požiadavky na technológie a vyjadriť spôsob, akým IoT zaistí spoločnosti onú nevyhnutnú digitálnu transformáciu. Zistite, čo môžete urobiť už dnes a ako sa čo najlepšie pripraviť na budúce zmeny.

Informácie o súbore: Výskumné správy a štúdie,   pdf   0.4 MB

DOWNLOAD Výskumné správy a štúdie

To download your free copy, please fill in the form below.

Informácie o vás