Roy Wagemans, IFS Product Marketing Manager, vysvetľuje princíp riešenia IFS IoT Business Connector

 

Digitálna transformácia znamená nielen zvyšovať efektivitu a znižovať náklady na súčasné procesy, ale taktiež zlepšovať návrhy produktov a ponúkať nové služby. A aby ste to mohli robiť, potrebujete vedieť, čo sa okolo vás deje. Preto potrebujete dáta, ktoré je možné analyzovať a transformovať do zmysluplnej podoby tak, aby sa na ich základe dalo konať.

V tomto webcaste vám Roy Wagemans, IFS Product Marketing Manager, priblíži, ako riešenie IFS IoT Business Connector:

  • znižuje náklady aj riziká a zjednodušuje prechod na IoT,
  • skracuje čas potrebný na dosiahnutie hodnoty,
  • umožňuje vám zostať v hre aj po príchode Priemyslu 4.0

 Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, obráťte sa, prosím, na miestne zastúpenie spoločnosti IFS