IFS IoT Business Connector

Aby ste mohli premeniť svoju organizáciu na prepojený podnik, musí vaše IoT riešenie efektívne zhromažďovať dáta, prezentovať ich v reálnom čase a umožňovať vykonávanie činností na ich základe. Na tento účel vyvinula spoločnosť IFS riešenie IFS IoT Business Connector, čo je balík komponentov, ktoré prepájajú balík Microsoft Azure IoT Suite alebo iné prostredia na zisťovanie informácií, aby bolo možné prijímať a využívať dáta zo zariadení a odovzdávať tieto informácie podnikovému softvéru od spoločnosti IFS. Riešenie IFS IoT Business Connector vám umožňuje vykonávať rôzne akcie a byť agilnejší, robiť rozumnejšie obchodné rozhodnutia a automatizovať procesy novým spôsobom. Vďaka zisťovaniu informácií, konaniu na ich základe a vykonávaniu optimalizácie môžete:

  • Skrátiť čas do dosiahnutia hodnoty
  • Obmedziť riziká a znížiť náklady
  • Využívať špičkové skúsenosti

Informácie o súbore: Factsheet,   pdf   0.2 MB

DOWNLOAD Factsheet

Prevziať