IFS Aplikácie Architektúra a technológie

IFS Aplikácie sú tvorené komponentmi, z ktorých každý poskytuje podnikové funkcie a podporuje integráciu s ostatnými inštalovanými komponentmi. To umožňuje zmenu a vývoj v rámci komponentu bez toho, aby došlo k ovplyvneniu ostatných komponentov. Spoločnosť IFS so svojou preverenou stratégiou zameranou na meniace sa prostredie ponúka podrobné a prehľadné predstavenie nových technológií zavádzaných do prevádzkových systémov. Tým sa zaistí, že spoločnosť bude môcť pri svojom podnikaní vždy ťažiť z najnovšieho technologického pokroku. Otvorenosť a záväzok spoločnosti IFS dodržiavať štandardy chránia investície pred proprietárnym uzamknutím. IFS Aplikácie podporujú technológie spoločností Microsoft®, Oracle® a IBM, ako aj Linux či JBoss™ a ďalšie otvorené technológie, aby mohli spoločnosti využívať konkurenciu na trhu vo svoj prospech. IFS Service-Oriented Architecture Component™ spája agilnosť a jednoduchosť používania architektúr orientovaných na služby (SOA) s osvedčenými výhodami komponentov a objektovou orientáciou (OO) s cieľom vytvoriť výkonnú architektúru. Integrácia s ostatnými aplikáciami je podporovaná prostredníctvom technológií XML, Java, .NET a webových služieb. IFS Enterprise Explorer, webové rozhranie a portálové rozhranie sú navrhnuté tak, aby boli atraktívne, intuitívne, efektívne a vyhovovali konkrétnym úlohám používateľov. Vzhľadom na to, že sú podnikové aplikácie pre spoločnosti, ktoré ich používajú, veľmi dôležité, venuje spoločnosť IFS zvláštnu pozornosť vlastnostiam produktov, ako je zabezpečenie, škálovateľnosť a dostupnosť. Funkcie zabezpečenia sú integrované do IFS Aplikácií, ktoré tak štandardne ponúkajú bezpečnejšie možnosti konfigurácie. Všetky vrstvy na strane servera vrátane databázových a aplikačných serverov je možné zoskupiť s cieľom dosiahnuť maximálnu dostupnosť.

Informácie o súbore: Propagačný materiál,   pdf   0.5 MB

DOWNLOAD Propagačný materiál

To download your free copy, please fill in the form below.

Informácie o vás