RIEŠENIA PRE AGILNÉ PODNIKANIE

IFS Aplikácie—jeden produkt, ktorý v sebe spája najlepšie riešenia svojho druhu s kompletnou skupinou programov softvéru ERP založeného na komponentoch. Tento softvér dostupný kdekoľvek vo svete a príjemný pre užívateľa vám umožňuje oboznámiť sa—ba dokonca predvídať— so zmenami v technológii a obchodnej činnosti, aby ste mohli byť vždy o krok pred svojimi konkurentmi.

IFS Applications

Spoločnosť IFS ponúka agilný, priemyselne overený softvér pre náročné priemyselné odvetvia. Náš podnikový balík IFS Aplikácie je možné konfigurovať pre ERP (Plánovanie podnikových zdrojov), EAM (Správu prevádzkových prostriedkov) a mnoho ďalších oblastí. IFS Riadenie podnikových služieb (ESM) poskytuje riadenie služieb v teréne, spätnú logistiku a dielenské opravy.

IFS Applications

Plánovanie podnikových zdrojov

Naše riešenie ERP je ideálne pre náročné prostredia diskrétnej a procesnej výroby vrátane tých s vysokými požiadavkami na kontrolu a sledovanie, ako sú napríklad potraviny a nápoje či letectvo a obrana, rovnako projektovo orientované nastavenia, ako sú napríklad výroba a konštrukcia na objednávku, uzatváranie zmlúv na investičné dodávky.

Plánovanie podnikových zdrojov

IFS Maintenix

IFS Maintenix is a best-of-breed aviation maintenance management software solution specifically designed to help aviation maintenance organizations maximize the revenue potential of their assets through standard, lean and predictable maintenance. With its component-based architecture featuring controlled workflow, automated maintenance and materials planning, point-of-maintenance access to real-time information and paperless execution and compliance, IFS Maintenix is designed to address the complete spectrum of aviation maintenance in a single integrated business solution.

IFS Maintenix

IFS Service Management

IFS Service Management je riešenie určené pre všetkých poskytovateľov služieb, ktoré slúži na správu životného cyklu kompletných služieb. Či už poskytujete služby v teréne, v továrni, v dielni, u zákazníka doma či v kancelárii, pri lineárnych alebo iných kapitálových aktívach či kdekoľvek inde, IFS Service Management má pre vás riešenie.

Riadenie podnikových služieb

Riadenie dodávateľského reťazca

Funkcia riadenia dodávateľského reťazca je integrovaná a je pokročilým komponentom IFS Aplikácií. Vďaka tomu je výkonným logistickým riešením aj pre náročné prostredia, ako je letectvo a obrana, služby pre oblasť ropných polí či výroba vo viacerých miestach.

Riadenie dodávateľského reťazca

Riadenie podnikových projektov

Riadenie projektov je dôležitým komponentom v celej aplikácii a je možné ho využiť ako ERP orientované na projekt, a dokonca aj ako správu projektového portfólia. V IFS Aplikáciách je možné rozumne spravovať odstávky, prototypy, konštrukčné projekty aj životné cykly výrobkov a prevádzkových prostriedkov.

Riadenie podnikových projektov