ERP software

RIEŠENIA PRE AGILNÉ PODNIKANIE

IFS Applications - jediný produkt, ktorý kombinuje tie najlepšie riešenia s plne vybaveným ERP softvérom založeným na komponentoch. Vďaka svojej celosvetovej dostupnosti vám tento ľahko ovládateľný systém umožní nielen čeliť zmenám v technológiách a podnikania, ale dokonca je aj predvídať. To všetko preto, aby ste boli stále o krok vpred pred vašou konkurenciou.

IFS Applications

touch apps

Spoločnosť IFS ponúka agilný, priemyselne overený softvér pre náročné priemyselné odvetvia. Náš podnikový balík IFS Aplikácie je možné konfigurovať pre ERP (Plánovanie podnikových zdrojov), EAM (Správu prevádzkových prostriedkov) a mnoho ďalších oblastí. IFS Riadenie podnikových služieb (ESM) poskytuje riadenie služieb v teréne, spätnú logistiku a dielenské opravy.

IFS Applications

IFS Maintenix

IFS Maintenix is a best-of-breed aviation maintenance management software solution specifically designed to help aviation maintenance organizations maximize the revenue potential of their assets through standard, lean and predictable maintenance. With its component-based architecture featuring controlled workflow, automated maintenance and materials planning, point-of-maintenance access to real-time information and paperless execution and compliance, IFS Maintenix is designed to address the complete spectrum of aviation maintenance in a single integrated business solution.

IFS Maintenix

IFS Service Management

ESM

IFS Service Management je riešenie určené pre všetkých poskytovateľov služieb, ktoré slúži na správu životného cyklu kompletných služieb. Či už poskytujete služby v teréne, v továrni, v dielni, u zákazníka doma či v kancelárii, pri lineárnych alebo iných kapitálových aktívach či kdekoľvek inde, IFS Service Management má pre vás riešenie.

Riadenie podnikových služieb

Riadenie dodávateľského reťazca

ESM

Funkcia riadenia dodávateľského reťazca je integrovaná a je pokročilým komponentom IFS Aplikácií. Vďaka tomu je výkonným logistickým riešením aj pre náročné prostredia, ako je letectvo a obrana, služby pre oblasť ropných polí či výroba vo viacerých miestach.

Riadenie dodávateľského reťazca

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Spoločnosť IFS pristupuje k CRM nie ako k samostatnému softvéru, ale ako k integrovanej súčasti ERP. Tento „CRM softvér firemného zázemia“ znamená, že informácie je možné naprieč balíkom funkcií usporiadať podľa zákazníka, čo vám umožňuje riadiť životný cyklus zákazníka ziskovejšie a zlepšovať služby vďaka kompletnému zobrazeniu každého zákazníka.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie podnikových projektov

Process

Riadenie projektov je dôležitým komponentom v celej aplikácii a je možné ho využiť ako ERP orientované na projekt, a dokonca aj ako správu projektového portfólia. V IFS Aplikáciách je možné rozumne spravovať odstávky, prototypy, konštrukčné projekty aj životné cykly výrobkov a prevádzkových prostriedkov.

Riadenie podnikových projektov