RIEŠENIA PRE AGILNÉ PODNIKANIE

IFS Aplikácie—jeden produkt, ktorý v sebe spája najlepšie riešenia svojho druhu s kompletnou skupinou programov softvéru ERP založeného na komponentoch. Tento softvér dostupný kdekoľvek vo svete a príjemný pre užívateľa vám umožňuje oboznámiť sa—ba dokonca predvídať— so zmenami v technológii a obchodnej činnosti, aby ste mohli byť vždy o krok pred svojimi konkurentmi.

Success in today’s business landscape requires flexibility, control and insight to meet rapidly changing market needs. Time is a vital commodity and always in short supply. Without the ability to make real-time strategic and operational decisions, companies miss a huge competitive opportunity.

Spanning enterprise resource planning (ERP), enterprise asset management (EAM) and service management, IFS software gives you the transparency, agility, and power to manage enterprise-wide operational excellence. With flexible components and deep functionality, you have the time to adjust strategies, enhance planning, improve functionality, and increase performance.

Vitajte v IFS Applications 10

Plánovanie podnikových zdrojov

Naše riešenie ERP je ideálne pre náročné prostredia diskrétnej a procesnej výroby vrátane tých s vysokými požiadavkami na kontrolu a sledovanie, ako sú napríklad potraviny a nápoje či letectvo a obrana, rovnako projektovo orientované nastavenia, ako sú napríklad výroba a konštrukcia na objednávku, uzatváranie zmlúv na investičné dodávky.

Plánovanie podnikových zdrojov

IFS Service Management

IFS Service Management je riešenie určené pre všetkých poskytovateľov služieb, ktoré slúži na správu životného cyklu kompletných služieb. Či už poskytujete služby v teréne, v továrni, v dielni, u zákazníka doma či v kancelárii, pri lineárnych alebo iných kapitálových aktívach či kdekoľvek inde, IFS Service Management má pre vás riešenie.

Riadenie podnikových služieb

IFS Applications

Spoločnosť IFS ponúka agilný, priemyselne overený softvér pre náročné priemyselné odvetvia. Náš podnikový balík IFS Aplikácie je možné konfigurovať pre ERP (Plánovanie podnikových zdrojov), EAM (Správu prevádzkových prostriedkov) a mnoho ďalších oblastí. IFS Riadenie podnikových služieb (ESM) poskytuje riadenie služieb v teréne, spätnú logistiku a dielenské opravy.

IFS Applications

Enterprise Operational Intelligence

Spoločnosť IFS pristupuje k BI ako k prirodzenému rozšíreniu podnikového prostredia. Efektívnejšie realizácie BI sú v inštancii IFS Aplikácií ponúkané tak, aby pridávali minimálne náklady a zložitosť. Spoločnosť IFS sa však sústredí aj na „zabudované BI“, čo je prístup integrácie BI priamo do rozhrania IFS Aplikácií.

Enterprise Operational Intelligence