Softvér na správu prevádzkového cyklu prostriedkov (EAM)

Správa prevádzkových prostriedkov (EAM) vyžaduje viac než len oslavovaný systém na počítačové riadenie údržby (CMMS). IFS Aplikácie ponúkajú viac. Oveľa viac. IFS Aplikácie ako súčasť kompletného podnikového balíka poskytujú slobodu implementovať toľko podporných funkcií, koľko potrebujete na splnenie požiadaviek na správu prevádzkových prostriedkov a ďalších organizačných požiadaviek. Samozrejme, že získate funkcie na plánovanie údržby, pracovné objednávky a ďalšie komponenty potrebné na zaistenie spoľahlivej údržby. Môžete však zároveň rozšíriť svoje EAM riešenie o ľudské zdroje, nákup, riadenie rizika, financie, správu dokumentov a mnoho ďalšieho.

ODLIŠNÝ AGILNEJŠÍ BALÍK PRE EAM

Ako snáď jediný poskytovateľ EAM softvéru, ktorý pokrýva celý prevádzkový cyklus aktív, ponúkajú IFS Aplikácie balík pre EAM, ktorý uľahčuje správu prevádzkového cyklu aktív a umožňuje vyrovnať sa s veľkými zmenami.

Video o riešení EAM

 

Softvér na správu prevádzkového cyklu aktív (ALM)

IFS Aplikácie sú jedinečné v tom, že obsahujú komplexné funkcie podporujúce celý prevádzkový cyklus aktív od začiatku až do konca. O akom druhu aktív hovoríme?

  • Pozemné ropné a plynové vrty
  • Ropné plošiny
  • Zariadenia a prevádzky pre procesnú výrobu
  • Elektrárne
  • Lietadlá
  • Prostriedky zo sektora obrany vrátane zbraňových systémov, vozidiel a zariadení
  • Potrubia
  • Prostriedky na rozvod energie

Či už sa zaoberáte plánovaním, navrhovaním, prevádzkovaním a údržbou svojich aktív počas ich produktívneho životného cyklu, alebo vykonávate ich prepracovanie alebo vyradenie z prevádzky, IFS Aplikácie vám poskytujú jedinečnú možnosť maximalizovať hodnotu získanú v priebehu ich prevádzkového cyklu.

Podcast: Podstata projektovo orientovaného riadenia kapitálových aktív >>

Mapa riešenia správy prevádzkových prostriedkov od spoločnosti IFS

Mohli by sme vytvoriť webové stránky s našimi najlepšími riešeniami v oblasti správy majetku a rozpísať sa o našej spolupráci na riadení prevádzkového cyklu aktív od návrhu a konštrukcie cez údržbu po vyradenie z prevádzky. Mohli by sme detailne popísať naše riešenia pre ALM, EAM, OEE a dlho sa venovať tomu, ako môžete zvýšiť spoľahlivosť svojho majetku, zavádzať prognostické stratégie údržby a znížiť náklady na údržbu. A to sú len niektoré oblasti, na ktoré sa špecializujeme.

Ale to by bola len jedna časť príbehu. Naše doterajšie výsledky sú takisto dôležité. IFS Aplikácie sú na trhu už takmer tri desaťročia a boli pri zrode oblasti správy majetku. Neboli navrhnuté výhradne pre toto priemyselné odvetvie, ale z veľkej časti ním boli formované. Boli svedkom zlučovania a rozdeľovania podnikov, deregulácie, vyššieho dopytu po optimalizácii prevádzkových prostriedkov a pracovnej sily – a všade na svete spoločnostiam pomáhali premeniť tieto výzvy na ziskové príležitosti. Podrobnejšie informácie na prevzatie nájdete nižšie. Alebo nás kontaktujte priamo a zistite, prečo sa IFS Aplikácie môžu stať vaším najziskovejším majetkom.

Mapa riešenia správy prevádzkových prostriedkov od spoločnosti IFS

Zobraziť väčší obrázok

Hľadáte aplikáciu, ktorá by dokázala spravovať vašu zmluvu na logistické služby na báze výkonu alebo váš vozový/letecký park?  Chceli by ste ponúknuť vyššiu úroveň dostupnosti vášho vozového/leteckého parku a väčšiu pripravenosť? Potrebujete lepšie plánovanie a rozvrhnutie spoločne s lepšou kontrolou nákladov a priebehu, aby ste mali pod kontrolou zdroje všetkých prebiehajúcich návštev dielní? Chcete zvýšiť predvídateľnosť návratu strojov na ďalšie využitie?

Ak hľadáte komplexné riešenie správy vozového/leteckého parku a plánovania a vykonávania veľkej údržby, predstavujú IFS Aplikácie tú pravú voľbu. IFS Aplikácie, popredný hráč na trhu, vám umožní lepšiu rovnováhu medzi prevádzkovými požiadavkami a potrebami údržby. Všetko začína komplexným riešením nastavenia správy, zhodou s nariadeniami týkajúcimi sa spôsobilosti na let a ďalšími právnymi a priemyselnými požiadavkami. Najlepšie praktické postupy, ako napríklad projektové riadenie kritického reťazca, zvyšujú vašu výkonnosť, ktorá prináša zvýšenie ziskov.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako zvýšiť efektivitu, prevezmite si podrobné informácie nižšie. Alebo nás kontaktujte priamo a opýtajte sa na naše komplexné riešenie v oblasti správy vozového/leteckého parku.

IFS Asset Intensive Solution Map

Zobraziť väčší obrázok

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

SOFTWARE SELECTION FOR ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

Learn how to select the right enterprise asset management software. White paper shows how IFS EAM provides the business agility to profit from change.

Download white paper now