Riešenia na správu integrity zariadení pre riadenie rizík počas celého životného cyklu

Spoločnosť IFS je popredným dodávateľom EAM softvéru (Správa prevádzkových prostriedkov) pre zákazníkov z ropného a plynárenského priemyslu z celého sveta, preto zároveň ponúka preverené riešenie AIM (Správa integrity zariadení). 

Aj tie najlepšie nástroje na analýzu spoľahlivosti a integrity sú bezcenné bez úplných dát o zariadeniach. IFS Aplikácie ponúkajú EAM riešenie pre [AD1] oddelenia, ktoré prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, aj integrovanú správu dokumentov, takže bude možné získať informácie o školení a prihlasovaní a ďalšiu dôležitú dokumentáciu o pripravenosti, stave zariadení a jeho kapacite. Nechýba ani prvotriedna natívna mobilná aplikácia, napríklad mobilné pracovné objednávky a riadenie servisu u zákazníka. 
 

  • Pevninské a príbrežné potrubia a siete na distribúciu plynu
  • Pevné a plávajúce štruktúry
  • Zariadeniach tovární a závodov vrátane podmorských, FPSO, rafinérií, spracovateľských závodov a kompresorov

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

ŠTÚDIA: Väčšina spoločností nemá vhodný softvér na správu integrity aktív (AIM).

Na začiatku roku 2012 bola vykonaná štúdia medzi výrobnými riaditeľmi a profesionálmi z radov stredne veľkých výrobcov s cieľom lepšie porozumieť súčasnej role EAM/CMMS riešení. Táto štúdia odhalila, že: EAM a CMMS riešenia stále nie sú v dnešnej dobe široko uplatňované. Ostatné aplikácie a tabuľkové procesory stále hrajú veľkú rolu pri sledovaní požiadaviek na školenie.

Prevziať kópiu