Spoločnosť IFS dodáva riešenie pre ALM (Správa prevádzkového cyklu aktív) v priebehu celého životného cyklu

Skutočné riešenie na správu prevádzkového cyklu aktív vyžaduje viac než softvér pre EAM (Správa prevádzkových prostriedkov), viac než údržbu a účtovanie aktív. ALM vyžaduje, aby boli všetky dáta týkajúce sa aktív – od konštrukcie po výstavbu, prevádzku a údržbu – zaradené do jediného úložiska. To všetko je potrebné pre skutočné ALM a vyhovenie požiadavkám normy ISO 55000.

A presne to IFS Aplikácie poskytujú prostredníctvom EAM s integrovanými nástrojmi:

  • Prevádzkové technológie na zachycovanie dát o nákladoch a aktívach v ranej fáze
  • Správa dokumentov na zachycovanie meniacich sa špecifikácií aktív a neštruktúrovaných dát
  • Riadenie projektu pre prerušovanie prevádzok, prepracovanie a rozšírenie prevádzkových cyklov
  • Riadenie zmlúv pre zachycovanie nákladov externej konštrukcie, výstavby a poskytovateľov údržby

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

Podpora záverečnej fázy správy prevádzkového cyklu aktív

Barsebäck – vyradenie jadrovej elektrárne z prevádzky rozhodne nie je jednoduchou úlohou. Ale s pomocou IFS Aplikácií prechádza jadrová elektráreň Barsebäck záverečnou fázou svojho prevádzkového cyklu – odstavením a vyradením z prevádzky po desaťročiach prevádzky. Zistite, ako musí softvér na správu prevádzkových prostriedkov (EAM) podporovať celý prevádzkový cyklus aktív.

Prečítať ďalšie informácie v tomto pribehu zákazníka