Riešenie komplexnej montáže MRO od IFS

Riešenie  IFS Komlexná montáž MRO podporuje údržbu, opravy a generálne opravy  zložitých prevádzkových prostriedkov a strojových zariadení vrátane hlavných leteckých motorov, pomocných zdrojov energie (APU) a pristávacích podvozkov, ktoré vyžadujú demontáž a montáž s kompletným sledovaním výrobných čísel.

Akúkoľvek úroveň údržby, od servisovania po generálnu opravu, je možné vykonať v hangári, ak úroveň zložitosti opravy, dĺžka opravy, počet zamestnancov, pomocné vybavenie, nástroje a náhradné diely vyžadujú realizáciu v špecifickom zastrešenom priestore. Väčšina opráv vykonávaných na tejto úrovni sa obvykle vykonáva „na krídle“ alebo jednoduchou výmenou súčiastok.

Možnosti riešenia

Nastavenie opravy

IFS Aplikácie pre údržbu, opravy a generálne opravy, ako sú napríklad motory a pristávacie podvozky, vám umožňujú špecifikovať  potrebné  výrobno-prevádzkové dáta z existujúcich štruktúr, technologických postupov a servisných manuálov OEM. Zároveň podporujú definíciu úrovne údržby a štruktúr pre servisné opravy a ich technologické postupy.

Definícia rozsahu práce

Definícia rozsahu práce v IFS Aplikáciách umožňuje organizáciám MRO definovať a udržiavať sériové štruktúry komlexných zariadení na základe informácií z riešení správy vozového/leteckého parku. Príjmy do opravy MRO je možné riadiť na základe ich implicitných nastavení a servisných požiadaviek. Evidujú sa všetky historické dáta o prevádzke zariadenia a tieto informácie sú potom použité na generovanie úloh údržby, rôznych typov  objednávok,  a nastavených a schválených rozsahov práce.

Vykonanie práce podľa rozsahu

IFS Aplikácie zvládajú úlohu riadenia rozsahu práce na celom zariadení. Rôzne typy výrobných objednávok riadia konštrukčný proces od demontáže a defektácie, pričom objednávky opráv a nákupné objednávky sú integrované do ostatných komponentov IFS, ktoré zaisťujú správnu realizáciu rozsahu práce. Na záver sa vygenerujú objednávky na montáž, ktoré zaisťujú, že bude celok správne skompletizovaný.  Moduly IFS na zaistenie kvality pridávajú celému procesu ďaľšiu úroveň kvality.

Zásielka

Funkcia Zásielka spravuje odber a balenie zákazníckych a distribučných objednávok prostredníctvom prepravného modulu.

Akumulácia nákladov a cenotvorba v MRO

Pomocou IFS Aplikácií môžu manažéri kontraktov zaistiť, že sa na pracovné objednávky a servis komplexnej montáže použije správna zmluva MRO.

Fakturácia zákazníckej objednávky

Organizácie MRO potrebujú širokú škálu procesov na podporu fakturácie zákazníckych objednávok, od možnosti podpory samofakturácie cez kredity na dodávky a ich úpravy. Po predchádzajúcich nastaveniach fakturácie, IFS Aplikácie zariadia spracovanie, tlač a zaúčtovanie odberateľských faktúr, vo forme tlačených, alebo elektronických dokumentov.

Príjem

Tento proces umožňuje príjem položiek na sklad od externých dodávateľovu. Zahŕňa spracovanie príchodu zariadení na príchode, a to vrátane akejkoľvek požadovanej kontroly tovaru a uloženia zariadení  do príslušných skladových umiestnení. Proces zahŕňa aj registráciu priamych dodávok zariadení prostredníctvom pôvodného dodávateľa jeho zákazníkom.


Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

Brožúra: IFS Aplikácie pre MRO

Prečítajte si, ako vám IFS Aplikácie pre MRO môžu pomôcť zaistiť včasné dodávky, zhodu s regulačnými požiadavkami a kratšie časy obratu tak, aby ste mohli poskytovať zákazníkom najlepšiu možnú hodnotu a maximalizovať svoje zisky.

Prečítať ďalšie informácie v tejto brožúre