Riešenie Komponentového MRO od IFS

Riešenie Komponentového MRO spoločnosti IFS je komerčne dostupná (COTS) ponuka, ktorá podporuje opravu a repasovanie komponentov alebo súčiastok. Ak je údržba komponentov prevádzkovaná servisnej organizácii, je možné služby priamo predávať zákazníkom. Riešenie je možné použiť samostatne alebo ako podporu rozsiahlej údržby alebo komplexného MRO, pri ktorej servisné činnosti začínajú buď ako pracovná objednávka, výrobná objednávka pre poskytovateľa i údržby, u pôvodnách  výrobcov  zariadení (OEM).

IFS Komponentované MRO poskytujúce opravy, generálne opravy alebo repasovanie komponentov alebo hlavných zariadení, je jedným z typov riešení MRO, ktoré IFS podporujú společne s komplexnou montážou MRO a generálnymi opravami. IFS Aplikácie ponúkajú možnosti funkcie MRO komponentu v nasledujúcich oblastiach.

Možnosti riešení

Správa požiadavky na CRO

IFS Aplikácie podporujú servisné organizácie prostredníctvom správy požiadaviek na opravu od zákazníkov vo forme objednávok opráv komponentov so súvisiacimi zoznamami príslušenstva. Po ich odsúhlasení, systém vygeneruje zákaznícku objednávku.

Správa príjmu položiek a rezervácie

Riešenie objednávky opravy komponentu dokáže spracovať príjem položiek  vlastnených zákazníkom. Buď sa môže vytvoriť priamo z objednávky opravy komponentu, alebo nákupnou objednávkou, ktorá riadi príchod položiek. Po príchode položky začne IFS riadiť proces kontroly kvality, pokiaľ nie sú položky pripravené na presun do skladu, kde sa aktualizuje stav zásob a objednávka položky.

Definícia rozsahu práce CRO

Ako súčasť definície objednávky opravy komponentu spravujú IFS Aplikácie kontrolu položiek rezervovaných objednávkou a výber preddefinovaných servisných zmlúv. Tým sa vygeneruje buď rozsah práce, alebo zoznam úloh, ktorý je možné uvoľniť servisnou organizáciou vo forme defektácie alebo pracovnej objednávky.

Vykonanie rozsahu práce

Vykonanie procesu rozsahu práce objednávky opravy komponentu v IFS Aplikáciách spravuje celý prevádzkový cyklus pracovnej objednávky od plánovania a prípravy cez vykonanie až po odhlásenie. Rozsah práce možno v priebehu procesu realizácie zmeniť.

Správa nákladov a predaj

Hneď ako je objednávka opravy komponentu dokončená, IFS spracuje všetky súvisiace náklady a predaje, ktoré sa vygenerovali prostredníctvom transakcií pracovnej objednávky, pričom berie ohľad na všetky servisné zmluvy, ktoré sa na objednávku opravy vzťahujú.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

BROŽÚRA: IFS APLIKÁCIE PRE MRO

Prečítajte si, ako vám IFS Aplikácie pre MRO môžu pomôcť zaistiť včasné dodávky, zhodu s regulačnými požiadavkami a kratšie časy obratu tak, aby ste mohli poskytovať zákazníkom najlepšiu možnú hodnotu a maximalizovať svoje zisky. Spoznajte jediné riešenie, ktoré vám môže pomôcť so správou požiadaviek na CRO, správou príjmu a rezerváciou súčastí a definovaním rozsahu práce na CRO.

Prečítať ďalšie informácie v tejto brožúre