Riešenie údržby linky od IFS

Riešenie IFS Údržba linky podporuje vykonávanie menšej neplánovanej či plánovanej údržby na prevádzkových prostriedkoch (lietadle, vozidle a pod.) primárne vznikajúce nepredvídanými udalosťami, ktorá sa vykonáva v čase keď je zariadenie nakladané, vykladané alebo opravované. Toto riešenie obsahuje aj plánované kontroly, ktoré zahŕňajú údržbu alebo kontroly nevyžadujúce špecializované školenie, vybavenie ani zariadenie. Riešenie je možné použiť na údržbu vzdušných, pozemných alebo námorných prostriedkov.

IFS Údržba linky podporuje všetky činnosti vykonávané vo chvíli, keď prostriedok zostáva v prevádzkovom režime, a je vhodnejšie pre činnosti patriace do špecifických, relatívne jasných nápravných úloh.

IFS Údržba linky má plne integrované funkcie poskytované riešením správy vozového/leteckého parku a riešením riadenia dodávateľského reťazca od spoločnosti IFS a funguje spolu s IFS Riadením služieb ako podpora súvisiaceho pozemného podporného vybavenia (GSE) používaného na vykonávanie práce – napríklad elektrických vozíkov, hydraulických kompresorov, pracovných plošín a zdvíhadiel.

Funkcie riešení

Spúšťanie výpočtov úloh

Proces výpočtov úloh v IFS Aplikáciách umožňuje plánovačovi rozhodnúť, či je možné úlohu vykonať ako súčasť obrátky v použití prostriedku, a následne priradí činnosť údržby konkrétnemu časovému úseku v rámci dennej prevádzky tak, aby sa vykonala.

Plánovanie, príprava harmonogramu, vykonanie údržby

Organizácie údržby môžu využiť IFS Aplikácie na efektívne a účinné plánovanie, prípravu harmonogramu a vykonávanie všetkých činností údržby linky. Typické činnosti zahŕňajú identifikáciu údržby, distribúciu úloh technikom, prípravu materiálu, nástrojov a zariadení, fyzické vykonanie pracovnej objednávky a zaznamenanie vykonanej práce.

Údržba sériovej štruktúry

Akákoľvek zmena sériovej štruktúry zariadenia sa zaznamená do IFS Aplikácií. V priebehu tohto procesu IFS riadia stav účtovania konfigurácie zariadenia, generovanie servisných kľúčov a vytvorenie CRS dokumentácie spoločne s prevádzkovým stavom zariadenia.

Správa neplánovanej údržby

Táto činnosť sa obvykle používa na hlásenie poruchy alebo chyby vozidla či sériovej položky. Poruchy a chyby môžu nastať pri prevádzke alebo v priebehu údržby vozidla či sériovej položky. Neplánovaná údržba takisto zahŕňa požiadavky na úlohu, ktoré sú výsledkom údržby na základe podmienky alebo vytvorenej úlohy v palubnom systéme HUMS.

Riadenie údržby

Proces riadenia údržby podporuje kontrolórov údržby, aby zvládali problémy v rámci servisovania a požiadavky na odstávku. Táto činnosť zahŕňa údržbu technických záznamov, koordináciu tímov údržby linky u zákazníka a riadenie činností súvisiacich so závažnými prípadmi v súlade s požiadavkami zodpovedajúcej údržby.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje k správe prevádzkových prostriedkov

Zdroje

Propagačný materiál: Prečo odvetvie letectva a obrany potrebuje mobilné MRO

Aký je dôvod pre riešenie mobility v prípade bojového stíhacieho lietadla v rámci údržby vojenských prostriedkov? Ako si môžete vybrať správny softvér, keď väčšina podnikového softvéru používaného na údržbu majetku v odvetví letectva a obrany bola navrhnutá za predpokladu, že sa tieto činnosti vyskytujú v riadenom a predvídateľnom prostredí?

Prečítať ďalšie informácie v tomto propagačnom materiáli